Een goede juf of meester

maandag, 16 april 2012
Bookmark and Share

Wat is een goede juf of meester, volgens Ali en Tim? Ze noemen onder andere dat deze goed moet uitleggen en zowel aardig als streng moet zijn! Ali en Tim zitten in groep 8 van de OBS Van Rijckevorselschool in Hoek van Holland.

De leerlingen van 'Een klas apart' volgen humanistisch vormingsonderwijs (HVO), een levensbeschouwelijk vak dat op openbare basisscholen als keuzevak wordt aangeboden. In deze korte filmpjes vertellen ze over dingen die in de les ter sprake zijn gekomen. Kijk op www.hvo.nl voor meer informatie!