Het Antropoceen en de aanstaande Ecotechnologische Revolutie

Datum: 17 februari 2017 om 20:00 - 22:00 in Cafe Groenenwoud, Nijmegen
Het Antropoceen en de aanstaande Ecotechnologische Revolutie

 

Het Humanistisch Verbond Nijmegen en Omstreken heeft de bekende Dr. Pieter Lemmens, techniekfilosoof aan de Radboud Universiteit te Nijmegen uitgenodigd een lezing over het onderstaande onderwerp te geven.

Volgens geologen en klimaatwetenschappers leven we sinds kort in het Antropoceen oftewel het ‘tijdperk van de mens’. Kenmerk hiervan is dat nu de mens (antropos) de meest invloedrijke geologische factor is geworden. Dit betekent dat het lot van de planeet voor een groot deel in handen zal zijn van de mens, die daardoor met een verantwoordelijkheid wordt opgezadeld en waarvan het nog maar de vraag is of hij die ook aankan. We zullen op deze planeet collectief moeten overschakelen van een roekeloze en destructieve leefwijze naar een meer zorgzame en constructieve modus vivendi. Het antropoceen betekent ook dat de zogenaamde ‘ecologische crisis’,die we enkele jaren geleden nog dachten te kunnen ‘overwinnen’, permanent is en nooit meer weg zal gaan. Een wezenlijk aspect van die transitie is de noodzaak om een geheel nieuwe, meer co-operatieve technologische relatie te ontwikkelen tot wat voorheen ‘de natuur’ heette. In deze voordracht zal worden ingegaan op de mogelijke aard van die ‘ecotechnologische’ revolutie aan de hand van het werk van de filosofen Timothy Morton, Peter Sloterdijk en Bernard Stiegler.