Humacafé, NVVE – waardig sterven in Nederland

Datum: 19 februari 2017 om 15:00 - 17:00 in The College Hotel Amsterdam, Amsterdam
Humacafé, NVVE – waardig sterven in Nederland

NVVE over waardig sterven in Nederland


Nederland loopt in de voorhoede als het gaat om mogelijkheden tot waardig sterven voor iedereen. Wij hebben de oudste (nog steeds geldende) euthanasiewet in de wereld, een Levenseindekliniek en de ‘niet-reanimeerpenning’.

Dit Huma-Café is de NVVE uitgenodigd een lezing te geven over het onderwerp ‘waardig sterven’. De middag zal draaien om de vraag wat waardig sterven inhoudt, bekeken vanuit humanistische waarden zoals, zelfbeschikking, (relationele) autonomie, barmhartigheid en naastenliefde.

De middag zal worden ingeleid met twee korte lezingen over waardig sterven.
Laura De Vito, jurist van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE), zal starten met een lezing over de Nederlandse euthanasiewet. Zij zal met name ingaan op de achterliggende waarden van deze wet. Ook zal ze wat vertellen over de huidige politieke ontwikkelingen. 
 
Beleidsmedewerker en medisch antropoloog Mirthe de Boer zal het thema in breder perspectief plaatsen en vertellen over de manier waarop naar het (waardige?) levenseinde wordt gekeken in andere samenlevingen.

Na de pauze zullen we met elkaar in gesprek gaan over de manier waarop wij ‘waardig sterven’ voor ons zien en welke waarden daarin een plek innemen, en hoe die wellicht door iedereen anders worden beleefd. We zullen de dilemma’s omtrent euthanasie bespreken en verkennen hoe verschillende waarden met elkaar kunnen botsen.

Deze lezing is deel één van drie bijeenkomsten die met de NVVE georganiseerd zijn. Volgend op het Humacafé zijn er nog 2 workshops die apart van elkaar gevolgd kunnen worden.

Workshop 1, op 28 februari, gaat over voltooid leven en de laatste wil pil. Klik hier voor meer informatie.
Workshop 2, op 7 maart, gaat over dementie en de wilsverklaring. Klik hier voor meer informatie


Deur open om 14.30
Start 15.00 uur

Graag aanmelden via:  amsterdam@regio.humanistischverbond.nl