De Toekomst van de Informele Zorg

Datum: 26 januari 2017 om 15:00 in Amsterdam
De Toekomst van de Informele Zorg

De toekomst van de informele zorg staat centraal op een symposium dat op 26 januari in Amsterdam plaatsvindt.

Mensen die hulp nodig hebben, doen steeds meer een beroep op hun directe sociale omgeving. Dat vraagt veel van de mensen in hun omgeving, maar ook van vrijwilligers, professionals en werkgevers. Op welk vangnet kunnen zij een beroep kunnen doen, als zij bijvoorbeeld niet meer in zorginstellingen terecht kunnen? En wat betekent het groeiend aantal mantelzorgende werknemers voor goed werkgeverschap?

Deze en andere vragen komen aan bod op het symposium dat wordt georganiseerd door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Institute for Societal Resilience van de Vrije Universiteit.

Aanmelden voor het symposium kan via de website van de VU.