Alliantie Academie

De Alliantie Academie is opgezet voor (nieuwe) medewerkers van organisaties uit de alliantie, die zich willen verdiepen in het humanisme. We gaan bij een aantal op bezoek, verkennen elkaars werk, de waarden en dilemma’s die we daarin tegenkomen. Oftewel:

  • Leer hoe humanisme vorm krijgt in verschillende praktijken
  • Ontdek hoe humanistische uitgangspunten in je eigen werk en dat van anderen een rol spelen en versterkt kunnen worden
  • Verbreed je netwerk waardoor nieuwe samenwerking kan ontstaan

 

Wanneer, Waar & Wat?

Alle bijeenkomsten duren van 12:30 – 15:00 uur en starten met een gezamenlijke lunch.

21 November 2019
Humanitas DMH
Zadelstede 1
3431 JZ Nieuwegein

LVB Xperience workshop “Word LVB Xpert in 90 minuten”
Jullie komen meer te weten over mensen met een licht verstandelijke beperking. Onze meest vooraanstaande gedragsdeskundige vertelt over de nieuwste wetenschappelijke inzichten op het gebied van disability studies. Hierbij wordt ingegaan op de betekenis van recent baanbrekend onderzoek gericht op begrip over en begeleiding van cliënten met een LVB. Na deze workshop weet je wat je wel en –minstens zo belangrijk- wat je nooit (meer) moet doen in de omgang met iemand met een LVB.

23 Januari 2020
Human
Mediapark, Villa VPRO > Melden bij receptie!
Wim T. Schippersplein 1
1217 WD Hilversum

Dilemma’s en ethische worstelingen tijdens het maaktproces
Makers van Human leggen vanuit hun functie dilemma’s en ethische worstelingen die ze tegenkomen tijdens het maakproces van programma’s, aan jullie voor. Daarnaast zullen ze samen met jullie proberen bloot te leggen in hoeverre onze humanistische grondslag doorklinkt in hun programma’s, zodat ze wezenlijk anders zijn dan programma’s van bijvoorbeeld KRO-NCRV of VPRO.

12 Maart 2020
Universiteit voor Humanistiek
Kromme Nieuwegracht 29
3512 HD Utrecht

Moral Distress: humanistisch geestelijke verzorging en morele weerbaarheid
Professionals en andere medewerkers geraken door hun werk in situatie waarin zij te maken krijgen met ernstige morele dilemma’s, autoriteitsconflicten, groepsdruk, gewetensnood, en zelfs morele beschadiging (moral injury). Hoe kan men in dergelijke situaties weerbaar worden en blijven, en wat kan de humanistisch geestelijke verzorging hier aan hulp en ondersteuning bieden.
Korte interactieve colleges door UvH hoogleraren Gaby Jacobs en Joachim Duyndam, op basis van hun onderzoek. Humanistisch geestelijk verzorger Hugo Remmers, momenteel ook verbonden aan de UvH, levert een bijdrage vanuit zijn praktijkervaring.

14 Mei 2020
Humanitas & Humanitas inkomensbeheer
Sarphatistraat 4-6
1017 WS Amsterdam

Samenredzaamheid
Uit onderzoek blijkt dat 40 procent van de Nederlands worstelt met de financiële administratie. De huidige complexiteit van de maatschappij vraagt een flinke administratie en kennis van procedures. Daarnaast neemt de variëteit aan regelingen en verplichtingen toe en vragen deze verplichtingen steeds meer digitale kennis. Dit zorgt voor buitensluiting en heeft financiële kwetsbaarheid als gevolg.
Hiertegenover staat dat de overheid steeds meer ‘zelfredzaamheid’ van de burgers vraagt. Hoe kunnen wij onze diensten daarop aansluiten wanneer in de praktijk blijkt dat dit niet voor iedereen haalbaar is? We duiken met jullie in het onderwerp; ‘Financiële ondersteuning en zelfredzaamheid’. Wat betekent zelfredzaam voor jou en wanneer ben je het?

Meedoen?

Wil je meedoen tijdens werktijd? Neem dan contact op met je leidinggevende. Hij/ zij kan je aanmelden. Werk je als zelfstandige en/of kies je ervoor in je vrije tijd aan te sluiten, meld je dan aan door een mail te sturen naar Linda Vis l.vis@humanistischverbond.nl