Alliantiebureau

Alliantiebureau

Het Alliantiebureau is het aanspreekpunt voor de in de Alliantie verenigde organisaties. Het bureau levert de leden communicatieve diensten en webredactie, netwerkdiensten en coördinatie. Ook ondersteunt het bureau de voorzitter, het bestuur en de algemene vergadering.

Het bureau organiseert met medewerking van leden de Alliantie jaarlijkse activiteiten, waaronder het Mag Het Licht Aan Festival.

De communicatieve diensten naar onze achterban en doelgroepen bestaan uit: deze website, Alliantienieuws en de LinkedIN groep en de Facebookgroep van de Alliantie.

Het bureau ondersteunt en adviseert de voorzitter, het bestuur en de ledenvergadering van de Humanistische Alliantie.

Het bureau organiseert en leidt projecten, werkgroepen en netwerken van medewerkers van alliantieleden. Ook verzorgt het bureau de administratie en het financieel beheer van de Humanistische Alliantie.

Neem voor vragen contact met ons op.