Bestuur

Het bestuur van de Humanistische Alliantie bestaat uit vertegenwoordigers van humanistische lidorganisaties van de Alliantie en is verantwoordelijk voor het algemene beleid van de vereniging. Het bestuur komt minimaal twee maal per jaar bijeen om de voortgang in het werk van de vereniging te bespreken.

Het bestuur van de vereniging De Humanistische Alliantie bestaat in 2016 uit:

 

C. Compas (voorzitter, directeur Humanistisch Verbond)

R. de Groot (secretaris, directeur Humanitas)

E. Huizing (bestuurder, directeur Hivos)

B. Janssens (bestuurder, directeur Humanistische Omroep)

G. Lensvelt-Mulders (penningmeester, rector Universiteit voor Humanistiek)

E. Nuijten (bestuurder, voorzitter Humanistisch Vredesberaad HVB)

N. Stuij (bestuurder, directeur stichting HVO)

Is uw organisatie lid van de Humanistische Alliantie en wilt u dat het bestuur een onderwerp op de agenda zet? Neem contact op met het Alliantiebureau.