Bestuur

Het bestuur van de Humanistische Alliantie bestaat uit vertegenwoordigers van humanistische lidorganisaties van de Alliantie en is verantwoordelijk voor het algemene beleid van de vereniging. Het bestuur komt minimaal twee maal per jaar bijeen om de voortgang in het werk van de vereniging te bespreken.

Het bestuur van de vereniging De Humanistische Alliantie bestaat in 2018 uit:

mevr. C. Compas (voorzitter, directeur Humanistisch Verbond)

mevr. G. Lensvelt-Mulders (secretaris, rector Universiteit voor Humanistiek)

mevr. K. Schwartz (penningmeester, adjunct-directeur Humanitas)

dhr. E. Huizing (bestuurder, directeur Hivos)

mevr. W. van Aalst (bestuurder, bestuurder/hoofdredacteur HUMAN)

dhr. J. van Oudenaarden (bestuurder, directeur stichting HVO Primair)

Is uw organisatie lid van de Humanistische Alliantie en wilt u dat het bestuur een onderwerp op de agenda zet? Neem contact op met het Alliantiebureau.