De Humanistische Alliantie

De Humanistische Alliantie

De Humanistische Alliantie is een vereniging van humanistische organisaties. Tot de direct georganiseerde achterban behoren leden, medewerkers, vrijwilligers en abonnees op tijdschriften. De totale ongeorganiseerde achterban telt volgens onafhankelijk onderzoek minstens 1 miljoen ‘humanisten’, waaronder atheïsten, agnosten, vrijdenkers, religieus humanisten en Alevieten.

De lidorganisaties bieden – vanuit een maatschappijkritische houding en humane waarden – alternatieven voor sociale vragen, in de vorm van visies, acties en praktische diensten. De visie van het bestuur is te lezen in het  samenwerkingsplan ‘Inspirerend en zichtbaar humanisme’.

Het bestuur van de Alliantie

De Humanistische Alliantie wordt bestuurd door een bestuur, een algemene vergadering en een dagelijks bestuur. In het bestuur zitten de directeuren van de zes grote lidorganisaties en roulerende leden. In de algemene vergadering zitten de directeuren en voorzitters van alle aangesloten leden. Voorzitter van de Humanistische Alliantie is Christa Compas (tevens directeur van het Humanistisch Verbond).

Het Alliantiebureau

Het Alliantiebureau is het aanspreekpunt voor de in de Alliantie verenigde organisaties. Het bureau levert de leden kennisdiensten, communicatieve diensten en webredactie, netwerkdiensten en coördinatie. Ook ondersteunt het bureau het dagelijks bestuur, het bestuur en de algemene vergadering.

Het bureau organiseert met medewerking van leden de Alliantie evenementen zoals het Mag het Licht Aan Festival.

De communicatieve diensten naar onze achterban en doelgroepen bestaan uit: de website, de (gratis) nieuwsbrief, de LinkedIN Groep van de Alliantie en publieksbijeenkomsten.

Het bureau ondersteunt en adviseert de voorzitter, het bestuur en de ledenvergadering van de Humanistische Alliantie.

Het bureau organiseert en leidt projecten, werkgroepen en netwerken van medewerkers van alliantieleden. Ook verzorgt het bureau de administratie en het financieel beheer van de Humanistische Alliantie.

Op de hoogte blijven

De Humanistische Alliantie is online te vinden op facebook: www.facebook.com/humanistischealliantie.

Er is ook een LinkedIN Groep van de Humanistische Alliantie. Klik hier voor meer informatie over de groep (onderaan de pagina) of klik hier om u direct aan te melden.

De Humanistische Alliantie heeft ook een digitale nieuwsbrief, bestemd voor medewerkers en bestuurders van de lidorganisaties van de Alliantie. Wilt u zich hiervoor opgeven? Klik hier. Aanmelden door een mailtje te sturen naar Fanny de Groot, kan ook.