'Leerstoel Bijzondere Ervaringen betekent failliet academisch humanisme'

Datum: 31 mei 2007 Bron: Redactie Human.nl
'Leerstoel Bijzondere Ervaringen betekent failliet academisch humanisme' Met de instelling van de leerstoel Bijzondere Ervaringen tekent de Universiteit voor Humanistiek voor het totale failliet van het academisch humanisme.

Dat vindt Floris van den Berg van vrijdenkersvereniging De Vrije Gedachte. “Natuurlijk moet er binnen de opleiding aandacht zijn voor het interpreteren van bijzondere ervaringen, maar doe dat dan met gewone psychologie”, zegt Van den Berg.

Op dinsdag 29 mei beklom Dick Bierman officieel de leerstoel Bijzondere Ervaringen aan de UvH. Scepticus Van den Berg vindt het ‘bijzonder jammer’ dat de universiteit zich ‘hiermee in laat’. Bierman houdt zich onder andere bezig met bijna-dood-ervaringen en met voorspellende dromen. “Dat gaat voorbij aan de fundamentele wetten van de natuurkunde.” 

Failliet humanisme
Van den Berg vindt dat de UvH hiermee voor het failliet van het humanisme tekent. “Er is al een leerstoel Humanisme en Islam ingesteld, er zijn veel postmoderne hoogleraren en nu is er de leerstoel Bijzondere Ervaringen. Er blijft niets over van het humanisme.”

Adri Smaling, hoogleraar Methodologie en Onderzoeksleer aan de UvH, vindt daarentegen dat de UvH juist aandacht moet schenken aan wat er in de samenleving gebeurt. Hij vindt de instelling van de leerstoel begrijpelijk. “Heel veel mensen houden zich bezig met bijzondere ervaringen, dat hoort tegenwoordig tot het alledaagse. De humanistische levensbeschouwing houdt zich bezig met existentiële vragen van mensen en daar horen bijzondere ervaringen ook bij in de huidige samenleving.”

Smaling vindt dat het humanisme zich niet moet afzetten tegen dit soort stromingen, net als tegen godsdiensten, maar deze juist moet bestuderen. “We moeten onze eigenheid niet zoeken door ons af te zetten, maar juist door met elkaar in contact te zijn. Autonomie ontstaat juist door begrip voor de ander.”