Charles Darwin, Het ontstaan van soorten Bookmark and Share

Op 12 februari was het Darwin Day. Elk jaar vieren mensen over de hele wereleld de de geboortedag van Charles Darwin. In 'On the origin of species by means of natural selection' verklaart de Engelse bioloog en wetenschapper dat evolutie een blind proces is zonder doel, waarin het best aangepaste organisme overleeft en zich weet voort te planten.

De invloed van Darwin op ons wereldbeeld is nog steeds enorm. Niet langer staat de mens los van de natuur: hij is er onderdeel van. Sterker nog, de mens is waarschijnlijk slechts een toevallige uitkomst van het blinde evolutionaire proces. Dit brengt een schok teweeg in de maatschappij waarin Darwin leefde. Hoewel Darwin huivert voor een groot debat in een samenleving die al genoeg spanningen kent, is het gezien de impact van zijn werk nauwelijks te voorkomen. Darwin zelf houdt zich afzijdig maar medebioloog Thomas Huxley , die ook wel Darwins ' bulldog ' wordt genoemd, gaat het debat met tegenstanders van de evolutietheorie graag en veelvuldig aan.

Tegen het creationisme
Darwins theorie was een grote uitdaging voor het christelijk wereldbeeld waarin de mens de kroon op de schepping is en het beginsel van het creationisme, het idee dat al leven op aarde in één keer is geschapen door God. Het zwart-witte scenario waarin men pre-Darwin letterlijk de Bijbel citeert en hem post-Darwin overboordzet, is echter te simplistisch. Al vóór de publicatie van On the Origin is het oudtestamentische wereldbeeld van een God die hemel en aarde schiep en zich bemoeit met het leven op aarde uit de mode geraakt.

Ontstaan van Darwin Day
In 1993 besloot een groepje humanisten dat het humanisme 'gevierd' moest worden. Ze bedachten 'Darwin Day'.

Lees verder in de Humanistische Canon

Alexander Reeuwijk vertelde in oktober 2011 in OBA Live over zijn boek 'Darwin, Wallace en de anderen'. Hiervoor dook hij samen met Redmond O'Hanlon in de geschiedenis van de evolutietheorie
Beluister de uitzending
Lees verder