De Vloer Op

Vergeven, Woeste Marokkaan 1, Te Laat, Woeste Marokkaan 2

vrijdag, 8 juni 2012 23:25 Nederland 2

Presentatie: Peter de Baan

Bookmark and Share

Naar de online stream: klik hier

Improvisatie door topacteurs.
Actuele maatschappelijke en relationele dilemma’s worden in een improvisatieopdracht gegoten door regisseur Peter de Baan. Ongebreidelde vrolijkheid gaan de acteurs niet uit de weg, maar tegelijkertijd is er in bijna iedere scène het moment dat de hilariteit plaatsmaakt voor een inkijkje in de wijze waarop mensen tot morele en ethische keuzes komen. Peter de Baan bereidt samen met verschillende tekstschrijvers opdrachten voor. De acteurs werken vervolgens de scenes uit, onvoorbereid.

Afl.: 4

Vergeven
Met Anna Drijver en Sanne den Hartogh

Woeste Marokkaan 1
Met J
eroen Spitzenberger en Achmed Akkabi

Te Laat
Met Eva Van der Gucht en Saskia Temmink

Woeste Marokkaan 2
Met Jeroen Spitzenberger en Nasrdin Dchar

Presentatie: Peter de Baan

Op de foto Anna Drijver in 'Vergeven' (© Evert-Jan Daniels)

Naar de website: http://www.human.nl/devloerop

E-mail: devloerop@human.nl