VN: 'Nederlands asielbeleid voldoet niet'

Datum: 31 mei 2012
VN: 'Nederlands asielbeleid voldoet niet'

"Het Nederlands asielbeleid voldoet niet", oordeelde de Verenigde Naties op 31 mei. Het beleid zou meer in overeenstemming moeten worden gebracht met internationale afspraken over mensenrechten.

"De Nederlandse regering zou geen illegalen moeten opsluiten als ze het land niet vrijwillig verlaten. Ook zouden de kinderen van asielzoekers meer rechten moeten krijgen." Nederland werd donderdag door de VN beoordeeld op de mensenrechtensituatie in het land.

Minister Liesbeth Spies (CDA, Binnenlandse Zaken) deed mee aan de discussie in Genève en verdedigde het beleid. Ze wees erop dat asielzoekers, net als ieder ander, verantwoordelijk zijn voor hun eigen kinderen. Daarnaast zou vreemdelingendetentie een 'uiterste sanctie' zijn.

Alternatieven
Eind 2011 oordeelde Amnesty International dat er veel vreemdelingen in detentie zitten, zonder recht om te werken, zonder dat er voldoende aandacht is voor alternatieven. Tegen discriminatie zou vaak onvoldoende worden opgetreden en op scholen heeft les over mensenrechten nog een te vrijblijvend karakter.

Op de site van De Stentor zegt Eduard Nazarski, directeur van Amnesty International Nederland: "Nederland is terecht kritisch over de mensenrechtensituatie in heel veel landen, van Iran tot China en van Nigeria tot Colombia. (...) Nederland is geloofwaardiger en effectiever in het buitenland als het in eigen huis op orde is."

Onuitzetbaren in beeld
Op 21 juni (Wereldhumanismedag) houdt de Humanistische Alliantie het evenement 'Onuitzetbaren in beeld' in Hilversum. Daar kan iedereen meepraten en meedenken over het asielbeleid en onuitzetbaren (asielzoekers die terug moeten naar hun eigen land maar daar niet worden toegelaten). Er zijn nog plaatsen, aanmelden kan op de website van de Humanistische Alliantie.

HUMAN zond eerder dit jaar de films 'Verloren Levens' (een documentaire over onuitzetbaren) en 'Speciale Vlucht' (over vreemdelingendetentie in Zwitserland) uit. Deze films worden ook vertoond en besproken op 21 juni.

Foto: Uit de documentaire 'Verloren Levens'