Hans Alma nieuwe voorzitter Humanistische Alliantie

Datum: 14 juni 2012
Hans Alma nieuwe voorzitter Humanistische Alliantie

Na 6 jaar neemt Lodewijk de Waal op 21 juni 2012 afscheid als voorzitter van de Humanistische Alliantie. Prof.dr. Hans Alma, hoogleraar psychologie en zingeving aan de Universiteit voor Humanistiek, volgt hem op. De overdracht vindt plaats op de jaarlijkse Alliantiedag die dit jaar als titel 'onuitzetbaren in beeld' heeft.

Een interview met beiden, door Mirre Bots.

Meneer de Waal, wat stond u voor ogen toen u voorzitter werd?

De Waal: 'Ik wilde de onderlinge samenwerking van de humanistische organisaties bevorderen, omdat ik me afvroeg waarom de bekendheid en aantrekkingskracht zo beperkt was, terwijl de humanistische waarden breed leven. Dat is wel gelukt denk ik. In het verleden waren er veel gedoetjes, misverstanden en strijdende ego's. De denkers van het Humanistisch Verbond  en de doeners van Humanitas stonden vaak wat tegenover elkaar.' Dat is nu wel verleden tijd, stelt De Waal. 'Onder andere door de goede verhoudingen in het dagelijks bestuur van de Humanistische Alliantie. We zijn ons meer met de wezenlijke zaken gaan bezighouden, zoals samenwerken en de uitwisseling van kennis, waarbij het levensbeshouwelijke en praktische meer hand in hand gaan.'

De Waal, die wel betrokken wil blijven bij de humanistische beweging, heeft ook een wens voor de toekomst. 'We moeten het georganiseerde humanisme een invloedrijke stem geven in het maatschappelijke debat en goed laten zien wat voor waardevolle dingen we als humanisten allemaal doen.'

Mevrouw Alma, wat staat u voor ogen de aankomende periode?

'Ik wil graag aansluiten bij de missie van de Humanistische Alliantie, 'Inspirerend en zichtbaar humanisme'. Daarin staat de verbreding en versterking van de humanistische beweging centraal. Ik wil met name het eigentijds humanisme meer zichtbaar laten worden, door bijvoorbeeld in te spelen op belangrijke maatschappelijke zaken en door een betere onderlinge communicatie.'

Welke problemen verwacht Alma te moeten overwinnen? 'Levensbeschouwing is veel meer een dynamisch zoekproces geworden, dat eigenlijk altijd doorgaat. Mensen worden ook niet meer zo gemakkelijk lid. Dat vraagt om andere strategieën en bijvoorbeeld meer zichtbaarheid in de sociale media. Tegelijkertijd zullen we onze eigen identiteit moeten vasthouden en laten zien.' Alma vindt ook dat er ambassadeurs moeten komen, toonaangevende figuren in de Nederlandse samenleving, die zich expliciet over de humanistische waarden uitspreken. 'En de Humanistische Alliantie kan ook proactiever zijn om dingen op de agenda te zetten.'

Het volledige interview met Lodewijk de Waal en Hans Alma leest u vanaf 21 juni in HUMUS, het ledenblad van het Humanistisch Verbond.

Op de Alliantiedag 'Onuitzetbaren in beeld' overhandigt Lodewijk de Waal de bestuurshamer officieel aan Hans Alma. Wilt u daarbij zijn? Aanmelden voor deze ontmoetingsdag kan via www.alliantiedag.nl. 

Op de foto: Hans ALma/Fotograaf Arnaud Mooij