Maslow Bookmark and Share

Het gaat slecht met ons. Dit komt omdat we niet groeien. Politici willen de groei bevorderen en beweren van elkaar dat ze de groei tegenhouden. Maar wat moet er eigenlijk groeien? En wat verstaat Canon-denker en psycholoog Abraham Maslow onder 'groeibehoeften'?

Ons economische groeimodel staat onder druk. Niet alleen omdat we economisch stilstaan, maar ook omdat het meetsysteem erg beperkt is. Maar meten we ons welzijn niet verkeerd? Dat hangt niet alleen samen met inkomens en geldwaarden. Nastrevenswaardige zaken als kunst, cultuur, verwondering, democratische zeggenschap en gelijkheid bijvoorbeeld, dragen toch minstens even zeer bij aan ons levensgeluk?

Twee humanistische modellen
"Humanistisch gezien kun je minstens twee alternatieve modellen bedenken", dat schrijft Esther Wit, hoofdredacteur van de Humanstische Canon vandaag op de website van het Humanistisch Verbond. De index van beter leven en de piramide van Maslow. Tijdens de Humanistic Management Conference afgelopen juni, werd de Recognition for Leadership in Humanistic Management in the Policy domain-prijs uitgereikt. Gelukkig is de titel van de prijswinnaar korter: de 'Better Life Index'. Een alternatief meetsysteem voor welvaart. De Humanistic Management Center ziet in dit systeem een belangrijke stap om de economie 'humanistischer' te maken. De 'ver-economisering' van ons dagelijks leven dreigt immers belangrijke idealen te ondermijnen. Als het enige gezamenlijke doel economische groei is, verliezen we zicht op de basis: een vrije en democratische samenleving waarin we gelukkig kunnen zijn.

Maslow en menselijke groei
Het tweede model vind je bij de humanistische psycholoog en Canon-denker Abraham Maslow (1908 – 1970). Hij meet niet de hele samenleving, maar het individu en diens psychische geluk. Maslow staat bekend om zijn 'piramide' van menselijke behoeften. Wat wil de mens? Wanneer voelen we ons goed en voldaan?

Materiële behoeften vormen ook voor Maslow de basis. We hebben eten en een dak boven ons hoofd nodig. Sociale behoeften, zoals veiligheid, waardering en contact nemen vervolgens een belangrijke plaats in. Maar de mens heeft ook 'groeibehoeften'. Geen groei van inkomen, maar groei als mens: zelfverwerkelijking en ontplooiing. Individuen die het op dit gebied goed doen, richten zich opvallend vaak op 'zijnswaarden': schoonheid, waarheid, goedheid, perfectie, eenvoud, heelheid, rechtvaardigheid, speelsheid, uniciteit en vitaliteit.

Lees verder in de Humanistische Canon

Lees verder