Steeds meer vrijwilligers beheren de Nederlandse natuur

Datum: 12 juli 2012
Steeds meer vrijwilligers beheren de Nederlandse natuur

De afgelopen jaren zijn er steeds meer vrijwilligers actief bij het beheren van het Nederlands landschap. Dat terwijl het ledental van de grote natuurorganisaties de afgelopen jaren flink is teruggelopen.

Landschapsbeheer Nederland, een samenwerking van de provinciale landschappen, meldt dat het aantal vrijwilligers is gestegen van 51.000 in 2009 naar 62.000 in 2011. In totaal werken zij 1,4 miljoen uur per jaar. Omgerekend zijn dat meer dan 800 fulltime banen.

Natuurmonumenten is een van de verenigingen die ook een stijging telde. Eind 2011 waren er 9.241 actieve vrijwilligers, van wie 3649 mensen op structurele basis met een formele overeenkomst. In 2006 waren er nog maar 7.200 vrijwilligers van wie ongeveer 2000 structureel.

Ook bij Staatsbosbeheer groeide het aantal helpende handen. In 2006 waren er 3.085 vaste vrijwilligers die minimaal vier keer per jaar een dag meewerken, in 2012 zijn dat er 4.300.

De grootste groep vrijwilligers bestaat uit meer dan 21.000 landschaps-onderhouds-vrijwilligers. Zij knotten bijvoorbeeld de wilgen en beheren houtsingels. Het aantal 'wandelpadvrijwilligers' groeit snel, het aantal ligt nu ongeveer rond de 1000. Zij houden de wandelpaden toegankelijk door te snoeien en bijvoorbeeld ook herstel en aanleg van kleine bruggetjes.

De Tweede Kamer heeft in december 2011 het amendement 'Groen en Doen' aangenomen om in 2012 en 2013 2 miljoen euro te investeren in vrijwilligers die werken aan natuur- en landschapsbeheer. Een van de inhoudelijke uitgangspunten van het amendement is dat er zichtbare erkenning en waardering is voor het goede werk van de vrijwilligers.

Duurzaamheid is een thema van het Humanistisch Verbond

Hoofdredacteur Marc Josten van HUMAN schreef voor de website van 'Dus ik ben' een blog naar aanleiding van een foto van werkloze mannen die in het Amsterdamse Bos werken en als extra oren en ogen van de boswachter van het Amsterdamse Bos fungeren. 

dials extra oren en ogen van de boswachter van het Amsterdamse Bos fungeren

Bronen: Groen|Ruimte en Trouw.