Voortbestaan Multatuli Huis is onzeker

Datum: 31 juli 2012
Voortbestaan Multatuli Huis is onzeker

De Amsterdamse Kunstraad (AKr) heeft wethouder voor Kunst & Cultuur Gehrels geadviseerd de subsidie aan het Multatuli Huis te beëindigen in 2013. De Raad wil het museum ter ere aan de bekende humanistische schrijver echter niet kwijt en adviseert het pand voor 1 euro te verkopen aan de gemeente. 

"Het zou een prachtig gebaar zijn van de gemeente om zo het Multatuli Huis te laten voortbestaan. En ook een terecht gebaar, want in 1957 is het pand door een bewonderaar van Multatuli voor een vriendenprijsje verkocht aan de gemeente op voorwaarde dat het geboortehuis van Multatuli als museum en kenniscentrum zou blijven dienen", vertelt Klaartje Groot, woordvoerder en conservator. Het Huis heeft voor 2013 een subsidie van circa 32.000 euro aangevraagd.

In 2011 zond HUMAN in de de tv-serie 'Durf te denken' een aflevering uit over Multatuli, pseudoniem van Eduard Douwes Dekker. Hij is de man die met 'Max Havelaar of de Koffijveilingen der Nederlansche Handel-Maatschappij' de misstanden van de Nederlandse koloniale politiek in Nederlands-Indië krachtig aan de kaak stelt. Het boek wordt in heel Europa omarmd door emancipatiebewegingen van vrijdenkers, socialisten en humanisten.

In het advies wordt het Multatuli Huis geroemd, maar de Raad is ook kritisch over het ambitieniveau. "Aan ondernemerschap schort het niet bij het Multatuli Huis, maar de ambitie om substantieel groter te gaan denken, ontbreekt. Het Multatuli Huis moet behouden blijven, maar verdient geen plek in het gemeentelijke kunstenplan."

Verkoop van het pand is volgens de Raad de manier het museum te behouden: "Het publieksbereik van het museum is te beperkt en het ontbreekt aan een gedegen marketingvisie. Om de instelling te behouden adviseert de AKr de gemeente het pand voor 1 euro over te dragen aan het Multatuli Genootschap. Hoewel het Huis dan verantwoordelijk is voor het eigenaarsonderhoud, hoeft het geen huur meer te betalen en geen energie meer te steken in zijn positionering binnen het kunstenplan."  De wethouder beslist in september 2012.

Get Microsoft Silverlight
Bekijk de video in andere formaten.

De tv-serie 'Durf te Denken' is geïnspireerd op denkers uit de Humanistische Canon van het Humanistisch Verbond.