Humanisme en seksualiteit

vrijdag, 03 augustus 2012
Bookmark and Share

Het congres is afgesloten. De algemene vergadering van de IHEU verliep snel en voorspoedig. Uit de jaarraportages blijkt hoe zwaar het is op alle internationale podia met vrijwilligers het humanistische geluid te laten horen. Vaak moet worden opgebokst tegen grote en rijke lobbyorganisaties van religieuze en conservatieve groepen. Hoewel we met een kleine Nederlandse delegatie waren, werd het op prijs gesteld dat het Humanistisch Verbond, de Vrije Gedachte, Humanistisch Historisch Centrum (HHC), Universiteit voor Humanistiek en Hivos formeel wel vertegenwoordigd waren. Volgend jaar in Roemenië met wat meer Nederlanders proberen te gaan!

De conferentie van de Canadese humanisten over Sex and Secularism was interessant en veelzijdig. Vooral de vele vormen van door religies gevoede onderdrukking van seksualiteit en de politieke vertaling daarvan in veel landen kwam uitvoerig aan orde. De boodschap dat humanisten daar weerstand tegen moeten bieden en dat in de praktijk ook doen kwam goed over.

Jammer was wel dat er daardoor weinig aandacht was voor de positieve waarde van seksualiteit voor een goed leven vanuit humanistisch perspectief. Dit werd als vanzelfsprekend aangenomen. Maar het expliciteren daarvan kan een belangrijk onderdeel van de strategie zijn. Wat draagt seksualiteit, en meer algemeen 'lichamelijkheid', bij aan de ontplooiing van mensen en aan hun onderlinge verbinding? Waar liggen de kansen en waar de risico's, hoe passen we in de praktijk waarden en normen toe op dit gebied? Dit lijkt me een goede agenda voor humanisten in Nederland, zo mogelijk als voorbereiding op een volgende internationale ontmoeting. Want het is duidelijk dat we er nog niet mee klaar zijn! Lees alle bijdragen over Reins bezoek aan de IHEU-congres op de de site van het Humanistisch Verbond


Lees verder