In memoriam Ans Spigt – van Blijenburgh (1921-2012)

donderdag, 16 augustus 2012
Bookmark and Share

Door Bert Gasenbeek (directeur Humanistisch Historisch Centrum)

Op 12 juli overleed toch nog onverwachts Ans Spigt – Van Blijenburgh, humanistisch opvoedster op papier en in de praktijk. Ans Spigt, weduwe van de in vrijdenkerskringen bekende Piet Spigt, werd tijdens de uitvaartbijeenkomst door haar drie dochters gememoreerd als een moeder die, weliswaar van huis uit streng godsdienstig, op een humanistische wijze haar kinderen opvoedde. Dat wil zeggen een warme, vrije maar ook op eigen verantwoordelijkheid gerichte opvoeding. Voor Ans verbeeldde 'De Schepping van Adam' (1511) van Michelangelo in de Sixtijnse kapel in Vaticaanstad goed haar loskomen van de godsdienst.

alt

'De Schepping van Adam', Michelangelo

Ans is onder meer bekend van haar columns in het vrouwenblad 'Margriet' en het verenigingsblad 'Humanist' van het Humanistisch Verbond. Haar 'kursiefjes' in 'Humanist', die zij tot 1979 ruim zeventien jaar vulde, werden geroemd om hun menselijke aard omdat ze de lezers van dit zeer serieuze blad liet meeleven met het wel en wee van een gewoon (humanistisch) gezin, met de katten, met de schildpad en de bejaardenclub. Daarnaast gaf ze in haar rubriek de lezers van 'Margriet' - op voor toen vrijmoedige wijze - advies over ondermeer relatieproblemen.

Tijdens de afscheidsbijeenkomst op 18 juli dacht ik met bewondering terug aan deze sterke en zelfstandige vrouw aan wie ik op 14 oktober 2006 het eerste exemplaar van de bundel 'God noch autoriteit, geschiedenis van de vrijdenkersbeweging' in Nederland kon aanbieden. Dat deed ik ter nagedachtenis aan haar man Piet Spigt (1919-1990), uitnemend vrijdenker en verspreider van het gedachtegoed van het vrijdenken. Een paar jaar geleden schonk Ans aan het HHC de dagboekcahiers van Piet. Is het niet tijd voor een gedegen boek over deze belangrijke humanist en vrijdenker?