Humanistische Politieke Meetlat Online

Datum: 28 augustus 2012 Bron: Humanistisch Verbond en Dagblad Trouw
Humanistische Politieke Meetlat Online


Op welke partij moet je stemmen als je wilt dat de samenleving humanistischer wordt? Vanaf vandaag is de Humanistische politieke meetlat, een initiatief van het Humanistisch Verbond en de Humanistische Alliantie, online te raadplegen.
Humanisten lopen uiteen wat betreft hun politieke voorkeur. Sommigen kiezen vooral liberaal, andere meer socialistisch. Maar zij delen fundamentele waarden: vrijheid, gelijkwaardigheid, zelfbeschikking en verantwoordelijkheid. Op belangrijke humanistische thema’s laat de meetlat in één oogopslag de belangrijkste verschillen zien.
Geen kieswijzer
Toch is de meetlat geen kieswijzer zegt Ineke de Vries, directeur van het Humanistisch Verbond en secretaris van de Humanistische Alliantie, vandaag in Trouw. "Het is een beoordeling van politieke partijen in hoeverre zij aansluiten bij onze humanistische waarden. Onze ervaring van de vorige keer is dat zij de humanistische meetlat goed lezen. Ze kunnen hem ook als spiegel gebruiken, om te bekijken waarom zij het bij ons niet goed doen."
Tegelijkertijd is de meetlat een instrument voor de humanistische achterban en voor de mensen die hechten aan het humanistisch gedachtengoed, vertelt De Vries. "We hebben 13.000 leden, 650.000 mensen noemen zich humanist en 11 procent van de bevolking herkent zich in onze beweging. Dat zijn 1,6 miljoen mensen. Hen willen we bereiken en een middel geven om niet alleen op concrete onderwerpen te weten waar politieke partijen staan, maar ook om te zien wat hun visie is op mens en samenleving. Wij staan een veelzijdig mensbeeld voor en een samenleving die mensen in staat stelt die veelzijdigheid te ontwikkelen."
Kerwaarden van het humanisme
De meetlat vergelijkt de verschillende partijprogramma's op terreinen waar de kernwaarden van het humanisme onder druk staan, zoals fundamentele vrijheden, een menselijke economie, een Europa van waarden én democratie, de scheiding van kerk en staat, gelijke rechten, duurzaamheid en medisch- ethische kwesties. Bij de liberale VVD scoren vrijheid en gelijkheid hoog, maar krijgen vreemdelingen hier nauwelijks een kans. Wil je vrij beschikken over een zachte dood, dan is het vooral GroenLinks die dat mogelijk maakt door strafbaarstelling van hulp bij zelfdoding af te schaffen.
De economische crisis en Europa zijn de belangrijkste verkiezingsthema’s. Humanisten kiezen hier voor de mens boven welk systeem dan ook. Is de mens onderdeel geworden van het doel 'economische groei', of moet de economie menselijke ontwikkeling en groei mogelijk maken? Is Europa een waardegemeenschap van seculiere idealen en echte democratie, of gaat het vooral om eigen belang en concurrentie met de rest van de wereld? De meetlat toont de verschillen.
Lees verder op de website van het Humanistisch Verbond.
Lees ook het interview met Ineke de Vries van 28 augustus in Dagblad Trouw.Vanaf vandaag is de Humanistische Politieke Meetlat, een initiatief van het Humanistisch Verbond en de Humanistische Alliantie, online te raadplegen. De meetlat, die ook bij de verkiezingen in 2010 gemaakt werd, is een instrument voor de kiezer en een spiegel voor de politieke partijen.

Humanisten lopen uiteen wat betreft hun politieke voorkeur. Sommigen kiezen vooral liberaal, anderen meer socialistisch. Maar zij delen fundamentele waarden: vrijheid, gelijkwaardigheid, zelfbeschikking en verantwoordelijkheid. Op belangrijke humanistische thema’s laat de meetlat in één oogopslag de belangrijkste verschillen zien. 

Geen kieswijzer
Toch is de meetlat geen kieswijzer, zegt Ineke de Vries (foto), directeur van het Humanistisch Verbond en secretaris van de Humanistische Alliantie, vandaag in Trouw. "Het is een beoordeling van politieke partijen in hoeverre zij aansluiten bij onze humanistische waarden. Onze ervaring van de vorige keer is dat zij de humanistische meetlat goed lezen. Ze kunnen hem ook als spiegel gebruiken, om te bekijken waarom zij het bij ons niet goed doen."

Tegelijkertijd is de meetlat een instrument voor de humanistische achterban en voor de mensen die hechten aan het humanistisch gedachtegoed, vertelt De Vries. "We hebben 13.000 leden, 650.000 mensen noemen zich humanist en 11 procent van de bevolking herkent zich in onze beweging. Dat zijn 1,6 miljoen mensen. Hen willen we bereiken en een middel geven om niet alleen op concrete onderwerpen te weten waar politieke partijen staan, maar ook om te zien wat hun visie is op mens en samenleving."

Humanistische kernwaarden
De meetlat vergelijkt de verschillende partijprogramma's op terreinen waar de kernwaarden van het humanisme onder druk staan, zoals fundamentele vrijheden, een menselijke economie, een Europa van waarden én democratie, de scheiding van kerk en staat, gelijke rechten, duurzaamheid en medisch-ethische kwesties. 

Bij de liberale VVD scoren vrijheid en gelijkheid hoog, maar krijgen vreemdelingen hier nauwelijks een kans. Wil je vrij beschikken over een zachte dood, dan is het vooral GroenLinks die dat mogelijk maakt door strafbaarstelling van hulp bij zelfdoding af te schaffen.

De mens boven het systeem
De economische crisis en Europa zijn de belangrijkste verkiezingsthema’s. Humanisten kiezen hier voor de mens boven welk systeem dan ook. Is de mens onderdeel geworden van het doel 'economische groei', of moet de economie menselijke ontwikkeling en groei mogelijk maken? Is Europa een waardegemeenschap van seculiere idealen en echte democratie, of gaat het vooral om eigen belang en concurrentie met de rest van de wereld? De meetlat toont de verschillen.

Lees het interview met Ineke de Vries van 28 augustus in Dagblad Trouw.

Klik hier om naar de Humanistische Politieke meetlat te gaan.