Onzichtbaar zijn

zondag, 16 september 2012
Bookmark and Share

Wat zouden Puck en Sophie doen als ze onzichtbaar zouden kunnen worden? 
Puck en Sophie zitten in groep 6 van de OBS Groeterschool, in Groet.

De leerlingen van 'Een klas apart' volgen humanistisch vormingsonderwijs (HVO), een levensbeschouwelijk vak dat op (openbare) scholen wordt aangeboden. Op de middelbare school heet het 'Levensbeschouwelijke Vorming' (LeVo), een eindexamenvak. In deze korte filmpjes vertellen de leerlingen over dingen die in de les ter sprake zijn gekomen. Kijk op www.hvo.nl voor meer informatie!