Baas van de wereld

maandag, 24 september 2012
Bookmark and Share

"Als jij de baas van de wereld was, wat zou je dan het liefst willen veranderen?" Beau en Siert hebben allebei een plan om de wereld te verbeteren. De jongens zitten in groep 7 van de OBS Groeterschool, in Groet.

De leerlingen van 'Een klas apart' volgen humanistisch vormingsonderwijs (HVO), een levensbeschouwelijk vak dat op (openbare) scholen wordt aangeboden. Op de middelbare school heet het 'Levensbeschouwelijke Vorming' (LeVo), een eindexamenvak. In deze korte filmpjes vertellen de leerlingen over dingen die in de les ter sprake zijn gekomen. Kijk op www.hvo.nl voor meer informatie!