Argos-TV Medialogica: De Tranen van Mauro

door Hans Hermans en Martin Maat

woensdag, 10 oktober 2012 23:00 Nederland 2

Bookmark and Share

Naar de online stream: klik hier

Medialogica is in 2012 het ‘grand dossier’ van Argos, de televisie- en radiotak van de gezamenlijke multimediale onderzoeksjournalistieke redactie van HUMAN en VPRO.
In de zesdelige reeks Medialogica wordt aan de hand van concrete voorvallen het verschil tussen de werkelijkheid en het beeld dat media daarvan schetsten onderzocht. Een verschil met vaak verstrekkende gevolgen, voor individuen maar ook voor de samenleving als geheel.

De Tranen van Mauro
Na een ongekende mediacampagne werd hij tegen wil en dank een bekende Nederlander: Mauro. Een 18-jarige asielzoeker uit Limburg die dreigde te worden uitgezet naar zijn geboorteland Angola.
Een meerderheid in de Tweede Kamer verzette zich tegen zijn uitzetting, maar toen minister Leers voet bij stuk hield was een politieke rel geboren.

Een reconstructie aan de hand van gesprekken met direct betrokkenen. Hoe een 18-jarige asielzoeker terechtkwam in de media-arena en speelbal werd van krachten groter dan hemzelf.

Op de foto Mauro (foto ANP).

Naar de website: http://www.human.nl/medialogica

E-mail: argostv@human.nl