Wie zou je willen zijn?

maandag, 08 oktober 2012
Bookmark and Share

Wie zouden Silke en Susan het liefst willen zijn als ze een dag iemand anders mochten zijn? Ze kiezen elkaar en leggen uit waarom! Silke en Susan zitten in groep 6 van de OBS Groeterschool, in Groet, waar ze hvo krijgen. 

De leerlingen van 'Een klas apart' volgen humanistisch vormingsonderwijs (HVO), een levensbeschouwelijk vak dat op (openbare) scholen wordt aangeboden. Op de middelbare school heet het 'Levensbeschouwelijke Vorming' (LeVo), een eindexamenvak. In deze korte filmpjes vertellen de leerlingen over dingen die in de les ter sprake zijn gekomen. Kijk op www.hvo.nl voor meer informatie!