Wat een vriend moet hebben

maandag, 29 oktober 2012
Bookmark and Share

Miles en Robin (allebei 10) vertellen welke eigenschappen ze belangrijk vinden voor een vriend.
Miles en Robin zitten op de OBS Teun de Jager in Schoorl, in groep 7, en ze krijgen hvo les.

De leerlingen van 'Een klas apart' volgen humanistisch vormingsonderwijs (HVO), een levensbeschouwelijk vak dat op (openbare) scholen wordt aangeboden. Op de middelbare school heet het 'Levensbeschouwelijke Vorming' (LeVo), een eindexamenvak. In deze korte filmpjes vertellen de leerlingen over dingen die in de les ter sprake zijn gekomen. Kijk op www.hvo.nl voor meer informatie!