Dienst Humanistische Geestelijke Verzorging in de Krijgsmacht

Werkterrein: Geestelijke verzorging
Bookmark and Share

Contactgegevens

Contactpersoon
I.P.B. Takken. Hoofdkrijgsmachtraadsvrouw
Straat
Frederikkazerne, geb 101; Van der Burchlaan 31
Plaats
2597 PC Den Haag
Postadres
Frederikkazerne Gebouw 101
Plaats
Postbus 90701 Den Haag
Telefoon
070-3166289
Fax
070-3166407
Website
http://www.humanistischverbond.nl/humanistische-geestelijke-begeleiding-defensie

Binnen de Nederlandse krijgsmacht leveren van humanistische geestelijke verzorging, in Nederland en tijdens
uit zendingen.

De geestelijke verzorgers ondersteunen mensen bij het vinden van hun eigen antwoorden op (levens)vragen. Bij het opnieuw vinden van een verhouding op de werkelijkheid. Geestelijke verzorgers hebben een ‘vrijplaats’ en een ambtsgeheim. 

Humanistisch geestelijke verzorging binnen de krijgsmacht is voortdurend beschikbaar en bereikbaar. Zij zijn bij de krijgsmacht, niet van de krijgsmacht, en vallen buiten de hiërarchie. 

De werkzaamheden van de geestelijk verzorgers in de krijgsmacht bestaan uit: 

• Individuele begeleiding van personeel en relaties
• Geestelijk vormingswerk voor groepen
• Onderwijs/opleiding o.a. in ethiek en teambuilding
• Geestelijke verzorging bij vredesmissies
• Begeleiden van rituelen en vieringen
• Gevraagd en ongevraagd adviseren van commandanten en daarmee werken aan de humanisering van de krijgsmacht.