Vereniging De Weezenkas

Werkterrein: Maatschappelijke ondersteuning
Bookmark and Share

Contactgegevens

Postadres
Waterdreef 396
Plaats
3824 GM Amersfoort
Email
secretaris@weezenkas.nl
Website
www.weezenkas.nl/index.html

De Weezenkas is een vereniging op solidariteitsbasis, die er voor zorgt dat kinderen niet in de financiële problemen komen als één van de ouders overlijdt.

Een eeuw geleden werden ouderloze kinderen opgevangen door de kerken. Niet-kerkelijken waren aangewezen op de armenzorg in die tijd. De Vrijdenkers wilden een eigen opvang voor wezen. A.H. Gerhard - een bekend opvoeder en Kamerlid - heeft in 1895 de Weezenkas opgericht. 

Het uitgangspunt was 'de wezen of half-wezen te begeleiden naar volwassenheid en een opleiding te laten geven in overeenstemming met hun capaciteit'. En dat principe bestaat nog steeds. 

Na het overlijden van een ouder kunnen er financiële problemen ontstaan. De Weezenkas geeft zo nodig morele en financiële steun aan de pupillen. Daarvoor beschikt de Weezenkas over een deskundige commissie, die de overblijvende ouder of voogd van advies dient en een financieel plan opstelt.

Meer informatie en contactformulier op de website.