Zorgcentrum De IJpelaar

Werkterrein: Ouderenzorg
Bookmark and Share

Contactgegevens

Straat
Overakkerstraat 111
Plaats
4834 XK Breda
Telefoon
076- 565 19 50
Email
info@thebe.nl
Website
http://www.thebe.nl/default.aspx?menuid=75ed956d-07b4-4e95-81c8-5ea262fbd65d&theme=pink&show=true

Plezier in het leven, plezier in het werk: wonen, welzijn en zorg.

Zorgcentrum De IJpelaar biedt verzorging, verpleging, sociaal-culturele zorg en huisvesting aan ouderen. De vraag van de cliënt is bepalend voor het aanbod. Momenteel heeft Zorgcentrum De IJpelaar een capaciteit van achttien meerzorgbedden en 112 verzorgingshuisplaatsen, waarvan vijftig cliënten vervangende verpleeghuiszorg ontvangen. Het complex bestaat verder uit 128 aanleunwoningen. 

De instelling werkt op humanistische grondslag. De menselijke waarden die wij in de dagelijkse praktijk hanteren, zijn vrijheid, verdraagzaamheid, zelfbeschikking en verbondenheid. Dit impliceert dat de cliënt zelf verantwoordelijk is voor de inrichting van zijn of haar leven. Op grond van eigen opvattingen en wensen bepaalt
de cliënt hoe hij of zij wil wonen en hoeveel verzorging nodig is.