Jannes van der Sleedenhuis

Werkterrein: Ouderenzorg
Bookmark and Share

Contactgegevens

Contactpersoon
Bas van der Sijde
Straat
Eisenhowerstraat 10
Plaats
7901 AH Hoogeveen
Telefoon
0528-266944
Fax
0528-276910
Email
info@jannes.nl
Website
www.jannes.nl

Ieder mens mag zichzelf zijn…

Het Jannes van der Sleedenhuis in Hoogeveen is in 1977 vanuit Humanitas en het Humanistisch Verbond opgericht als verzorgingshuis. Sindsdien wordt aan bewoners en aan bewoners van aanleunwoningen huisvesting, zorg en welzijnsactiviteiten geboden. Inmiddels wordt het Jannes van der Sleedenhuis in de dagelijkse praktijk vaak “het Jannes” genoemd. In 1999 is het Jannes toegetreden tot de Noord Nederlandse Corporatie van Zorgvoorzieningen (NNCZ).

Zoals hierboven aangegeven is heeft het Jannes een humanistische achtergrond. Deze achtergrond wordt open en breed ingevuld. Humanistische kernwaarden zoals medemenselijkheid, betrokkenheid en zelf richting en vorm aan het leven geven, zijn belangrijke uitgangspunten in de zorgvisie. Het Jannes wil vanuit deze visie zorg en ondersteuning bieden aan mensen met verschillende achtergronden en overtuigingen zodat zij zoveel mogelijk zelf vorm en inhoud aan het leven kunnen geven. Juist de diversiteit en eigenheid van mensen maakt het wonen en werken in het Jannes mooi en interessant.

Het unieke van ieder mens is te vinden in zijn persoonlijke levensverhaal en zijn persoonlijke wensen en voorkeuren. Het Jannes heeft oog voor de mens als geheel, dat wil zeggen dat er vanuit die gedachte ondersteuning en begeleiding geboden wordt op zowel lichamelijk, psychisch als sociaal gebied. Het Jannes wil met deze zorg en begeleiding een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het leven van mensen.