CoornhertCentrum, Humanitas Woonzorgplus Den Haag

Werkterrein: Ouderenzorg
Bookmark and Share

Contactgegevens

Contactpersoon
Joost H.M. Happel
Straat
Erasmusplein 87
Plaats
2532 RG Den Haag
Telefoon
070 - 3889213
Fax
070-3889754
Email
info@coornhertcentrum.nl
Website
www.coornhertcentrum.nl

CoornhertCentrum is een humanistisch centrum voor wonen, zorg en welzijn voor ouderen en ligt centraal in Moerwijk. CoornhertCentrum is een maatschappelijk betrokken en marktgerichte serviceorganisatie die een samenhangend aanbod van woon-, zorg- en welzijnsproducten levert aan al of niet zelfstandig wonende ouderen.

De humanistische visie onderscheidt CoornhertCentrum van andere zorgorganisaties. Doordat de cliënten ondersteund en begeleid worden vanuit de humanistische visie, 'zelf denken, samen leven', is iedereen welkom en staat de cliënt centraal. Men is vrij om zelfstandig vorm en inhoud aan zijn/haar leven te geven.

De vraag van de consument staat centraal. CoornhertCentrum ondersteunt haar consumenten vanuit een humanistische visie, 'zelf denken, samen leven', om als zelfstandig persoon vorm en inhoud aan hun leven te geven. Kernwaarden zijn:

Respect
Zelfstandigheid
Verantwoordelijkheid
Zelfbeschikkingszorg

De organisatie streeft naar een zo goed mogelijke aansluiting bij enerzijds de vraag van de cliënten en anderzijds de ontwikkelingen in de maatschappij. 


De kwaliteit van de organisatie wordt frequent getoetst en beoordeeld, en waar nodig verbeterd. CoornhertCentrum is gecertificeerd middels het HKZ-kwaliteitscertificaat. Zeker Thuis® is gecertificeerd middels het certificaat van ZorgMerk.

CoornhertCentrum is onderdeel van Humanitas Woonzorgplus.