Stichting De Einder

Werkterrein: Maatschappelijke ondersteuning
Bookmark and Share

Contactgegevens

Straat
Postbus 98
Plaats
5240 AB Rosmalen
Email
info@deeinder.nl
Website
www.deeinder.nl

Mensen met een doodswens die om hulp vragen worden meestal in de eerstelijns zorg en de geestelijke gezondheidszorg opgevangen. De bedoeling is dan het verlangen te keren of te helpen om met bepaalde gevoelens verder te leven. Voor veel mensen is deze hulp voldoende om op een positieve wijze verder te kunnen leven.

Wie echter in zijn wens blijft volharden kan voor hulp of begeleiding bij zelfdoding bij vrijwel niemand terecht. Zelfdoding en pogingen daartoe vinden mede daardoor voornamelijk plaats in eenzaamheid en op gewelddadige wijze.

Veel mensen zoeken voor de toekomst een uitweg. Zij willen zich tijdig informeren over de mogelijkheden om uit het leven te stappen zonder anderen daarmee te belasten.

Stichting De Einder wil ertoe bijdragen dat mensen die zichzelf willen doden en om hulp vragen, in hun wens worden gerespecteerd en worden begeleid in het maken van weloverwogen keuzes. 

Daartoe traint De Stichting hulpverleners in het begeleiden van mensen met een doodswens, zo mogelijk in samenwerking met erkende opleidingsinstituten zoals Hogescholen met een opleiding in de sociale en/of sociaal-verpleegkundige sector. Ook organiseert de stichting openbare voorlichtingsbijeenkomsten en geeft zij een informatiebulletin uit. 

Er is een Centraal Punt voor co√∂rdinatie en informatie. Bij het Centraal Punt worden hulpverleners die het doel van de stichting onderschrijven geregistreerd en kunnen hulpvragers informatie krijgen omtrent de mogelijkheid om hulp te ontvangen in eigen woonomgeving.

Stichting De Einder streeft  naar verwijdering van art. 294 uit het Wetboek van Strafrecht, in het bijzonder het tweede lid, waarin hulp bij zelfdoding strafbaar gesteld wordt.

Zie de website van Stichting de Einder voor telefoonnummers en contactinformatie van counselors.

Steun bij een zelf te kiezen levenseinde.