Humanistische Stichting Beschut en Groepswonen

Werkterrein: Ouderenzorg
Bookmark and Share

Contactgegevens

Plaats
Den Haag
Telefoon
070 3912595
Email
info@hsbg.nl
Website
www.hsbg.nl

De Humanistische Stichting Beschut en Groepswonen (HSBG) te Den Haag draagt zorg voor de huisvesting van personen vanaf 55 jaar, die het prettig vinden met behoud van eigen zelfstandigheid in zekere mate van beschutting te wonen. 

Als uitgangspunt geldt dat men de grondgedachte van het humanisme respecteert. Dat wil zeggen dat men elkaar vrij laat en grote waarde hecht aan ieders individualiteit, maar daar waar gewenst en gevraagd ondersteund.

De HSBG geeft ondersteuning bij het werk van de in elk huis aanwezige bewonerscommissie. Deze commissie, gekozen door de bewoners, heeft als taak naast het behartigen van de belangen van de bewoners ook allerhande activiteiten te organiseren. Zonodig kan assistentie worden ingeroepen van het betuur van de HSBG.

De HSBG heeft een consulent en een Humanistische raadsman die het bestuur terzijde staat alsook de bewonerscommissies en individuele bewoners.