Humanitas Masterclass: Van hulpvraag naar zelfredzaamheid

Datum: 25 september om 18:30 in Hoog Brabant, Utrecht
Humanitas Masterclass: Van hulpvraag naar zelfredzaamheid
De Humanitas Academie nodigt u van harte uit voor drie Masterclasses in 2012.
De Masterclasses zijn bijeenkomsten die bedoeld zijn om vrijwilligers van Humanitas te
informeren over maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op hun werk. Het doel
is kennis verdiepen en geïnspireerd raken door de voordrachten van externe sprekers, en
coreferenten vanuit de vereniging.
Vrijwilligers en beroepskrachten van Humanitas kunnen de Masterclasses gratis bijwonen.
De reiskosten van de vrijwilligers worden vergoed op basis van openbaar vervoer (2e klas).
dinsdag 14.02.2012 | dinsdag 17.04.2012 | dinsdag 25.09.2012
Humanitas Academie
Masterclasses 2012
Nieuwe locatie
Vergadercentrum Hoog Brabant Utrecht
(in Hoog Catharijne),
Radboudkwartier 23, 3511 CC Utrecht
Tijden
18.30 uur inloop met kleine snack en
koffie/thee
19.00 uur aanvang Masterclass
21.00 uur afsluiting
Aanmelden via
humanitasacademie@humanitas.nl
Vermeld daarbij:
• de Masterclass van uw keuze
• uw naam en woonplaats
• uw relatie met Humanitas
Een deelnamebevestiging wordt
toegestuurd.dinsdag 14.02.2012
Kinderen aan het woord over gezinnen
Wat vinden kinderen en jongeren eigenlijk zelf van opvoeden?
Spreker: Dr. Marjolijn Distelbrink, senior onderzoeker Verwey Jonker Instituut Utrecht
Er is veel te zeggen over gezinnen en de opvoeding van tegenwoordig. Publieke beelden over het
gezinsleven worden vooral gekleurd door de mening of de ervaring van volwassenen.Maar wat
vinden kinderen en jongeren eigenlijk zelf van de opvoeding in hun gezin?
Marjolijn Distelbrink ondervroeg, in opdracht van het ministerie voor Jeugd en Gezin, kinderen
en jongeren over gezinskwesties.Via een landelijke enquête en aan de hand van kring- en
chatgesprekken kreeg zij een beeld van hoe kinderen en jongeren aankijken tegen opvoeding,
echtscheiding of het combineren van werk en gezin en hoe ze later zelf willen opvoeden. Dit
onderzoek geeft een uniek kijkje in de keuken van gezinnen. De uitkomsten zijn interessant voor
iedereen die met of voor gezinnen werkt.
dinsdag 25.09.2012
Van hulpvraag naar zelfredzaamheid
Spreker:Wordt nader bekend gemaakt
dinsdag 17.04.2012
Levensbeschouwing en vrijwilligerswerk
Welke rol spelen levensbeschouwelijke waarden bij actief burgerschap?
Sprekers: Prof. dr. Joep de Hart, senior onderzoeker Sociaal en Cultureel Planbureau & bijzonder
hoogleraar Protestantse Theologische Universiteit en
Lodewijk de Waal, oud-directeur Humanitas
Wat motiveert vrijwilligers vandaag de dag?Wat maakt dat mensen zich met zoveel
enthousiasme inzetten voor elkaar?Welke onderliggende waarden spelen voor hen een rol
en welke zingeving halen zij hieruit? Neemt de invloed van levensbeschouwing op actief
burgerschap af? Of verandert deze van vorm? Spelen deze motivaties eenzelfde rol in diverse
levensbeschouwingen (religieus, humanistisch)? Of zijn er verschillen aan te geven?
Joep de Hart zal a.d.h.v. onderzoek van het SCP de relatie tussen levensbeschouwing (in brede
zin) en vrijwilligerswerk/actief burgerschap belichten. Lodewijk deWaal zal dit onderwerp
benaderen vanuit de humanistische waarden. DeWaal heeft bij zijn afscheid als directeur van
Humanitas een fonds op naam ingesteld ter bevordering van de aandacht voor het levensbeschouwelijke aspect van vrijwilligerswerk.
Programma Masterclasses 2012
De Humanitas Academie biedt in het kader van deskundigheidsbevordering voor haar
vrijwilligers een samenhangend pakket van trainingen, cursussen en bijeenkomsten aan.
Zo draagt de Humanitas Academie bij aan de kwaliteit en herkenbaarheid van
Humanitas-activiteiten die vrijwilligers en beroepskrachten in het gehele land uitvoeren.

Op 25 september vindt de derde Humanitas Masterclass plaats voor Humanitas vrijwilligers. Thema: Van hulpvraag naar zelfredzaamheid

De Masterclasses zijn bijeenkomsten die bedoeld zijn om vrijwilligers van Humanitas te informeren over maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op hun werk. Het doel iis kennis verdiepen en geïnspireerd raken door de voordrachten van externe sprekers en co-referenten vanuit de vereniging.|

Vrijwilligers en beroepskrachten van Humanitas kunnen de Masterclasses gratis bijwonen.

De reiskosten van de vrijwilligers worden vergoed op basis van openbaar vervoer (2e klas).

dinsdag 14.02.2012 | dinsdag 17.04.2012 | dinsdag 25.09.2012

Humanitas Academie Masterclasses 2012

Nieuwe locatie Vergadercentrum Hoog Brabant Utrecht (in Hoog Catharijne), Radboudkwartier 23, 3511 CC Utrecht

Tijden

18.30 uur inloop met kleine snack en koffie/thee

19.00 uur aanvang Masterclass

21.00 uur afsluiting

Aanmelden humanitasacademie@humanitas.nl

Vermeld daarbij:

• de Masterclass van uw keuze

• uw naam en woonplaats

• uw relatie met Humanitas

Een deelnamebevestiging wordt toegestuurd. 

Dinsdag 25.09.2012

Van hulpvraag naar zelfredzaamheid

Spreker:Wordt nader bekend gemaakt

Over het Programma Masterclasses 2012:

De Humanitas Academie biedt in het kader van deskundigheidsbevordering voor haarvrijwilligers een samenhangend pakket van trainingen, cursussen en bijeenkomsten aan. 

Zo draagt de Humanitas Academie bij aan de kwaliteit en herkenbaarheid van Humanitas-activiteiten die vrijwilligers en beroepskrachten in het gehele land uitvoeren.