Opleiding Integriteitadviseur

Datum: 14 september om 10:00 - 16:30 in Universiteit voor Humanistiek, Utrecht
Opleiding Integriteitadviseur

Hoe gaat men in uw organisatie om met morele vraagstukken en integriteit?
Hoe gaat u op zinvolle wijze een gesprek aan over de morele juistheid van beslissingen en handelingen?
Kan moreel verkeerd handelen worden voorkomen? En hoe?

Er bestaat een toenemende belangstelling voor morele vraagstukken en integriteit, zowel in de politiek en samenleving als in wetenschappelijke kring. Overheidsorganisaties ontwikkelen integriteitbeleid vanwege de nieuwe ambtenarenwet en de verplichtingen die daarbij horen. Kennis en vaardigheden op het terrein van integriteit worden steeds belangrijker.

De opleiding biedt u:
·    een grondig beeld van de mogelijkheden om de integriteit in (overheids)organisaties te versterken;
·    inzicht in de aard en complexiteit van morele vraagstukken in een posttraditionele samenleving;
·    vaardigheden en deskundigheid die nodig zijn om morele leerprocessen in organisaties vorm te geven en te begeleiden;
·    theoretische achtergronden en praktische instrumenten;
·    begeleiding bij de integriteitprojecten die u in uw eigen organisatie uitvoert.

Bij voldoende leerresultaat wordt u door de Universiteit voor Humanistiek gecertificeerd.

Datum De opleiding start in september 2012. De data zijn: 14, 28 september, 12 oktober, 9, 23 november, 7, 21 december 2012, 11, 25 januari, 8 februari, 1, 15, 29 maart, 12, 26 april, 10, 24 mei, 7, 21 juni 2013.
Tijd 10.00u - 16.30u
Kosten €6200 btw-vrij, inclusief reader en lunch
Aanmelden Mail naar Mark Bos m.bos@uvh.nl  
Voor meer informatie zie de website van Zingeving & Professie