Leergangen integriteitspecialisten

Datum: 01 september om in Universiteit voor Humanistiek, Utrecht
Leergangen integriteitspecialisten

Hoe gaat men in uw organisatie om met morele vraagstukken en integriteit?
Hoe gaat u op zinvolle wijze een gesprek aan over de morele juistheid van beslissingen en handelingen?
Kan moreel verkeerd handelen worden voorkomen? En hoe?

Governance & Integrity verzorgt in samenwerking met de Universiteit voor Humanistiek 3 leergangen voor integriteitspecialisten in de ambtelijke en semi-ambtelijke organisatie:

Leergang Integriteitadviseur
Leergang Onderzoeker Integriteit
Leergang Vertrouwenspersoon Integriteit.


De leergangen zijn bedoeld voor degenen die in de eigen organisatie belast zijn, of gaan worden, met integriteitstaken.

Sinds 2006 zijn alle overheidsorganisaties bij wet verplicht een integriteitbeleid te ontwikkelen en uit te voeren. Over het belang van een integere overheid is iedereen het wel eens: toenemend vertrouwen van zowel burgers, alsook van ieder die bij de overheid werkt. Maar in de praktijk is het organiseren van integriteit niet zo eenvoudig. Hoe kan worden bereikt dat een organisatie recht doet aan de mensen en organisaties waarmee en waarvoor gewerkt wordt? Daarvoor zijn deskundige specialisten onmisbaar.

Hier vindt u uitgebreide informatie over de inhoud van de leergangen.

Enkele reacties van deelnemers:

'Het heeft mij extra diepgang, zelfvertrouwen en argumenten en tools gegeven om mijn functie nog beter uit te kunnen oefenen.'

'Een echte intellectuele uitdaging. Het heeft me veel gebracht en flink wat van mijn denken gevraagd.'

'De open en gelijkwaardige sfeer tussen cursisten en docenten heb ik zeer gewaardeerd.'

Coördinator Leonard de Jong

Datum De opleiding start in september 2012.

Data leergang 1: 14, 28 september, 12, 26 oktober, 9, 23 november, 7, 21 december 2012, 11, 25 januari, 8 februari, 1, 15, 29 maart, 12, 26 april, 17, 24 mei en 7 juni.

Data leergang 2 en 3: 14, 28 september, 12, 26 oktober, 9, 23 november, 7 en 21 december 2012.

Tijd 10.00u - 16.30u

Studiebelasting maximaal een dag per week (inclusief contactdagen, huiswerk en zelfstudie)

Kosten €6200 btw-vrij (leergang 1) / €3100 btw-vrij (leergang 2,3)

Aanmelden, klik hier. Bij problemen, neem gerust contact op met Mark Bos via mbs@uvh.nl  
Annuleren met restitutie van uw betaling kan tot een maand voor aanvang van de opleiding (t/m 10 augustus 2012). Daarna wordt het hele bedrag in rekening gebracht.

Voor inhoudelijke vragen kunt u Leonard de Jong mailen.