Dies Natalis: Waardigheid als menselijk streven

Datum: 11 januari 2018 Bron: Universiteit voor Humanistiek
Dies Natalis: Waardigheid als menselijk streven

Op maandagmiddag 29 januari viert de Universiteit voor Humanistiek haar 29e verjaardag met een themamiddag over ‘waardigheid’.  De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens benadrukt het belang van menselijke waardigheid en stelt dat mensen gelijk zijn in waardigheid en rechten. Maar wat houdt waardigheid in? Ethici en (mensenrechten)juristen zien waardigheid vaak als een universeel-menselijke, maar diffuse waarde. Mensen verschillen immers in wat zij zelf als waardig ervaren. In de zorg staat vaak juist het persoonlijke, particuliere en esthetische karakter van waardigheid voorop. Waardigheid blijkt een ingewikkeld streven te zijn. Er staat iets op het spel. En is dus het onderzoeken waard.

De dieslezing wordt verzorgd door prof. dr. Jeannette Pols, Socrateshoogleraar ‘Sociale Theorie, Humanisme & Materialiteit’ aan de Universiteit van Amsterdam, en werkzaam bij de sectie Medische Ethiek van het AMC.

Naast de keynote over ‘Waardigheid als ideaal in de zorg’, geven drie medewerkers van de universiteit een korte presentatie over hun onderzoek: dr. Alistair Niemeijer, Jante Schmidt (PhD) en dr. Nicole Immler.

De Dies Natalis is gratis toegankelijk, maar meldt u zich alstublieft wel even aan.

Meld u aan

PROGRAMMA
13.30 Inloop

14.00 Welkom en korte inleiding door prof. dr. Gerty Lensvelt-Mulders, rector

14.05 Leo Polak Fonds/scriptieprijs door dr. Leo Samama

14.15 Lezing door prof. dr. Jeannette Pols

15.00 Interactief nagesprek o.l.v. dagvoorzitter Ilona Hofstra

15.10 Muziek door Matrak

15.20 Pauze

15.40 Drie korte presentaties over UvH-onderzoek naar waardigheid

16.10 Paneldiscussie/discussie met de zaal

16.40 Muziek door Matrak

16.50 Afsluiting door prof. dr. Gerty Lensvelt-Mulders

17.00 Borrel op Universiteit voor Humanistiek

 

Meer over de lezing van Prof. dr. Jeannette Pols

Waardigheid als ideaal in de zorg

Waardigheid is belangrijk begrip, maar iedereen verstaat er iets anders onder. Pols betoogt dat ethici en (mensenrechten)juristen waardigheid vaak zien als een universeel-menselijke, maar diffuse waarde. In de zorg staat vaak juist het persoonlijke, particuliere en esthetische karakter van waardigheid voorop.  Bijvoorbeeld: een mooie dood, of een zorgzame verpleegkundige. Pols’ empirisch-ethisch onderzoek analyseert hoe het ideaal van waardigheid vorm geeft aan goede zorg in alledaagse praktijken, zoals bij kanker, chronische psychiatrie en palliatieve zorg.  De kernvraag die zij in de lezing stelt is die naar het belang van het begrip waardigheid om de zorg te verbeteren. Als iedereen er iets anders onder verstaat, geeft het begrip dan wel voldoende richting? Volgens Pols is dat zeker het geval, al ziet dat er misschien anders uit dan we intuïtief hadden gedacht…

Meer over de lezing van Dr. Alistair Niemeijer (UD Zorgethiek en Beleid)

Kleine beproevingen in het alledaagse: waardigheid bekeken door een zorgethische lens

Grote morele concepten als waardigheid kunnen mensen soms afschrikken. Want wat is dan wel en niet waardig? En hoe ziet de toepassing van waardigheid er bijvoorbeeld uit in de dagelijkse zorgpraktijk? Tegelijkertijd wordt waardigheid als iets positiefs en als wenselijk gezien. Aan de hand van verschillende kleine en persoonlijke voorbeelden van beproevingen zal blijken dat waardigheid denken en doen “ingeoefend kan worden in het alledaagse”.

Meer over de lezing van Drs. Jante Schmidt (Promovenda)

Promotieonderzoek naar menselijke waardigheid

Leegte – voorwerp – kind – monster; (on)waardigheid voor mensen met multiproblematiek

Waardigheid wordt belangrijk geacht in de hulpverlening voor mensen die te maken hebben met  een stapeling van problemen op psychosociaal en/of sociaaleconomisch vlak. Daarmee is echter nog niet duidelijk wat waardigheid precies is en of en hoe het kan worden bevorderd. Om inzicht te kunnen bieden in dit vraagstuk hebben wij ervaringen van (on)waardigheid verzameld door mee te kijken en in gesprek te gaan met hulpontvangers met multiproblematiek en met hulpverleners en beleidsmakers gericht op deze groep. Gezien worden of behandeld worden als leegte, voorwerp, kind of monster blijken centraal te staan in de beleving van onwaardigheid. Hiertegenover kunnen vormen van waardigheid geformuleerd worden, respectievelijk: deelnemer, uniek persoon, volwassene en normaal mens. Deze vier vormen worden gepresenteerd aan de hand van voorbeelden uit ons onderzoek.

Meer over de lezing van Nicole L. Immler (UHD, Globalisation and Dialogue Studies)

Transitional Justice & Human Dignity

The Netherlands is haunted by its colonial past. Ever since a landmark decision in 2011 in the Civil Court in The Hague, we know their faces: Ibu Tijeng and Ibu Cawi, ‘the widows of Rawagede’, whose husbands were executed by the Dutch military in 1947. I will share some observations from my field research in Indonesia and raise questions that will adress unconsidered assumptions in the field. It will be argued that studying compensation claims not just as instruments of acknowledgment between former colonizers and the colonized (the perperator/victim dichotomy), but as a dialogical process within local communities, will contribute to a better understanding of whose justice and what kind of justice we are talking about, showing opportunities and limitations of Transitional Justice to enhance human dignity.

Contactpersoon: Esther de Man, e.deman@uvh.nl
Locatie: Universiteit voor Humanistiek, Kromme Nieuwegracht 29, Utrecht
Datum: 29-1-2018
Openingstijden: 14.00 – 17.00 uur
Toegankelijkheid mensen met een beperking: Ja, maar neem van tevoren even contact op met de receptie: 030 2390100
Toegangsprijzen:  Gratis. Wel vooraf aanmelden ivm beperkte zitplaatsen