Europese scholen besteden weinig aandacht aan democratie en tolerantie

Datum: 12 juli 2017 Bron: Universiteit voor Humanistiek
Europese scholen besteden weinig aandacht aan democratie en tolerantie

Donderdag 29 juni presenteerde hoogleraar Educatie prof.dr. Wiel Veugelers het onderzoek Teaching Common Values in het Europees Parlement in Brussel. Het onderzoek laat zien hoe in de 28 lidstaten van de Europese Unie aandacht wordt besteed aan democratie en tolerantie in het onderwijsbeleid en in scholen voor voortgezet onderwijs. De leerstoelgroep Educatie van de Universiteit voor Humanistiek heeft het onderzoek uitgevoerd in samenwerking met universiteiten in alle 28 EU lidstaten.

Uit het onderzoek blijkt dat er niet alleen een kloof is tussen beleid en praktijk, maar ook in het beleid tussen algemene doelen en concrete maatregelen. Veel scholen besteden dan ook relatief weinig aandacht aan democratie en tolerantie. Het onderzoek laat echter ook zien dat landen een samenhangend en goed uitgewerkt beleid kunnen hebben en een gevarieerde en meer dialogische en democratische invulling aan Teaching Common Values kunnen geven.

Het rapport pleit voor een verdere uitwerking van Teaching Common Values democratie en tolerantie en een uitwisseling van prakijken en ervaringen in landen en tussen landen.

Download het rapport van de site van het Europees parlement.

Veugelers, W., de Groot, I. & Stolk, V. (2017). Research for CULT Committee – Teaching Common Values in Europe, European Parliament, Policy Department for Structural and Cohesion Policies, Brussels.