Hoe kan het humanisme mij sterken in mijn werk?

Datum: 25 september 2018
Hoe kan het humanisme mij sterken in mijn werk?

De Humanistische Alliantie is er voor om gezamenlijk als humanistische organisaties op te trekken, van elkaar te leren, en elkaar te versterken. Dat doen we met de summerschool, het tweejaarlijkse festival Mag Het Licht Aan, verschillende academies en communicatie naar de buitenwereld.

Voor alle professionals die werkzaam zijn in één van de organisaties is er een Linkedin-groep waarop we elkaar online gaan vinden, inspireren en versterken. Werk jezelf in een humanistische organisatie, of ben je een professional die zich verwant voelt met het humanisme? Wordt dan lid van de groep en denk met ons mee.
De gespreksvraag van het moment is: Hoe kan het humanisme mij ‘sterken’ om mijn werk goed/beter te doen?

Ik zie je daar!

Mark Bos
community manager Humanistische Alliantie
m.bos@humanistischverbond.nl