Humanisten willen ‘Gouden Pact’ voor de zorg

Datum: 8 maart 2017 Bron: Humanistisch Verbond
Humanisten willen ‘Gouden Pact’ voor de zorg

Op initiatief van het Humanistisch Verbond is vandaag door een aantal humanistische organisaties een Pleidooi voor een Gouden Pact voor de zorg gelanceerd. Het is een reactie op het zogenaamde ‘Zilveren Pact‘ van onder meer de ChristenUnie en omroep Max. Het is een pleidooi voor zeggenschap van ouderen zelf, bij leven en bij waardig sterven. Wij pleiten bovendien dat het debat over goede zorg niet alleen over ouderen moet gaan, maar ook over eenzaamheid bij bijvoorbeeld jongeren.

Vandaag staat in Dagblad Trouw een opiniestuk van Boris van der Ham, voorzitter van het Humanistisch Verbond, en Joachim Duyndam van de Universiteit voor Humanistiek. Samen met Stichting Humanitas Rotterdam en verschillende hulpverleners die werkzaam zijn in verzorgingshuizen van Humanitas reageren ze op het zogenaamde ‘Zilveren Pact’ dat op initiatief van de ChristenUnie, Omroep Max, en de christelijke ouderenbonden KBO-PCOB tot stand kwam. Zij vroegen aandacht voor huishoudelijke hulp, en ondersteuning van mantelzorg en vrijwilligerswerk. Maar ze zetten zich ook af tegen stervenshulp en het debat over Voltooid leven. Op dat laatste punt volgen de humanistische organisaties het ‘Zilveren Pact’ niet.

De Humanistische organisaties stellen voor het ‘Zilveren Pact’ aan te vullen en het daarmee tot een ‘Gouden Pact’ te smeden. Wij stellen onder meer de volgende punten centraal:

  1. Zie ouderen als gelijkwaardige gesprekspartners, niet slechts als slachtoffer. Neem hun wensen serieus. Ruil de aandacht voor goede zorg en iemands recht op een vrije keuze om te sterven, niet tegen elkaar uit.
  2. In waardige zorg staat de volledige mens centraal. Dat betekent dat ouderen ook risico’s mogen kunnen lopen en ook recht hebben op een eigen intieme ruimte. Anders dan nu het geval is, moet de inspectie voor de gezondheidszorg hier méér ruimte voor maken.
  3. Zowel in verzorgingshuizen als bij kwetsbare ouderen in wijken moet er geen drempel zijn om maatschappelijk werk of levensbeschouwelijke hulp in te roepen. Investeer fors in de verleners van immateriële zorg. Zowel professioneel, als vrijwillig. Verpleeghuiszorg moet in de toekomst plaatsvinden in de wijk, in plaats van in hoge, geïsoleerde flats.
  4. Waardige zorg vraagt om divers personeel. Voor niet-medische zorg is een verdere ‘mbo-hbo-isering’ van zorgpersoneel onwenselijk. Investeer in mensen met aantoonbare vaardigheden om het welzijn van mensen te bevorderen, zoals het ondersteunen van kleine, alledaagse bezigheden.
  5. Niet alleen ouderen kunnen in een kwetsbare positie komen, ook andere groepen. Immateriële zorg voor bijvoorbeeld eenzaamheid onder jongeren, mensen in armoede of met een verslaving, moet net zo hoog op de politieke agenda.

Kijk op www.goudenpact.nl en download hier het pleidooi.