‘Kwetsbaarheid ouderen is meer dan een toenemende zorgbehoefte’

Datum: 27 oktober 2016 Bron: Universiteit voor Humanistiek
‘Kwetsbaarheid ouderen is meer dan een toenemende zorgbehoefte’

Kwetsbaarheid is veel meer dan een toenemende zorgbehoefte die gecompenseerd kan worden door praktische voorzieningen. Die heeft ook te maken met sociale verliezen en levensvragen die samenhangen met hun levensfase. Deze sociale kwetsbaarheid krijgt in beleid nog nauwelijks aandacht, aldus Anja Machielse in Trouw van 25 oktober.

Sociale Kwetsbaarheid

Machielse schreef het stuk naar aanleiding van haar oratie Afgezonderd of ingesloten? Over sociale kwetsbaarheid van ouderen, die ze maandag 24 oktober uitsprak bij het aanvaarden van haar bijzondere leerstoel Empowerment van Kwetsbare Ouderen aan de Universiteit voor Humanistiek, waarop zij benoemd is vanwege de Gemeente Rotterdam.

Lees het artikel op de website van de Universiteit voor Humanistiek.