Leo Polak Fonds

Datum: 8 augustus 2016
Leo Polak Fonds

De Stichting Leo Polak Fonds heeft twee fondsen in beheer en biedt financiële ondersteuning aan studenten Humanistiek.

De fondsen in het beheer van het Leo Polak Fonds zijn bedoeld voor UvH-studenten om desgevraagd een tegemoetkoming in studie en/of reiskosten te verschaffen. Beide fondsen beschikken over een klein kapitaal. Het bestuur van de stichting beslist over de aanvraag van studenten. 

Het naamgevende fonds is gevormd uit de nalatenschap van Prof. Dr. L. Polak. Leo Polak is één van de belangrijkste humanisten van de twintigste eeuw en werd in 1928 benoemd tot hoogleraar in de wijsbegeerte in Groningen. Als jood werd hij in november 1940 door de Duitse bezetter uit zijn ambt gezet. Op 15 februari 1941 werd hij gearresteerd en op 9 december 1941 overleed hij in het concentratiekamp Sachsenhausen. 

Het was de wens van zijn weduwe dat het nagelaten geld zou worden besteed aan de ondersteuning van degenen die zich verdiepen in het gedachtegoed dat door Leo Polak waardevol werd gevonden. Sinds de oprichting van de UvH zijn dat studenten Humanistiek.