‘Ook eerlijke burger moet zich zorgen maken over aantasting privacy’

‘Ook eerlijke burger moet zich zorgen maken over aantasting privacy’

‘Ook eerlijke burger moet zich zorgen maken over aantasting privacy’

Ook eerlijke burgers die niets te verbergen hebben moeten zich zorgen maken over aantasting van hun privacy. Daarvoor waarschuwt het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Persoonlijke vrijheden worden te snel aan de kant gezet, niet alleen voor terreurbestrijding, maar ook voor snellere dienstverlening en betere marketing. Nederland wordt zo een ‘controlestaat’ waarin de privacy van de burger in de knel komt, stelt het CBP in Trouw van afgelopen weekend. 

Kritische vragen
‘Natuurlijk willen we met z’n allen de voordelen van de technologische vooruitgang’, schrijven CBP-voorzitter Jacob Kohnstamm en beleidsmedewerkers Lynsey Dubbeld en Hanneke Schmeets. ‘En we willen ook een veilige samenleving. Maar we moeten niet klakkeloos instemmen met vergaande en waarschijnlijk moeilijk terug te draaien maatregelen zonder kritische vragen te stellen over noodzaak, effectiviteit en mogelijke risico’s.’ 

Verdachte website
Dat mensen die niets te verbergen hebben, zich geen zorgen hoeven te maken over aantasting van hun privacy, is een naïeve gedachte, stelt het CPB. Iedereen loopt gevaar om verdacht te worden, zoals wanneer mensen door spam terechtkomen op een verdachte website. Dat kan leiden tot een vertekend beeld van een persoon.

Bron: Trouw.nl