‘Spiritualiteit niet altijd makkelijk bespreekbaar in humanistische kring’

‘Spiritualiteit niet altijd makkelijk bespreekbaar in humanistische kring’

‘Spiritualiteit niet altijd makkelijk bespreekbaar in humanistische kring’

Humanistisch raadslieden die spiritueel georiënteerd zijn uiten dat niet altijd even openlijk binnen humanistische kring, blijkt uit onderzoek.

Dat is een van de resultaten die naar voren komen uit het onderzoek van Suzette van IJssel. Zij promoveert vandaag op haar proefschrift ‘Daar hebben humanisten het niet zo over’. 

Diepte-interviews
Van IJssel onderzocht als AIO aan de Universiteit voor Humanistiek (UvH) de rol van spiritualiteit in het humanistisch geestelijk raadswerk. Ze analyseerde uitgebreid diepte-interviews met negen humanistisch raadslieden. Daarnaast hebben 121 raadslieden een vragenlijst ingevuld.

Meditatie
Velen van hen – vooral vrouwen – vinden herkenning in de beschreven bijzondere ervaringen, zowel mystieke als paranormale ervaringen. Sommigen doen aan meditatie. Van IJssel: “Maar wat zo’n verbondenheidservaring in levensbeschouwelijk opzicht voor hen betekent, of dat sommigen meditatieve oefeningen als weldadig ervaren, daar hebben humanisten het onderling niet zo over”. 

Er is wel behoefte aan uitwisseling van zulke ervaringen, maar veel raadslieden hebben angst binnen eigen kring misverstaan te worden. De bij het raadswerk betrokken organisaties zouden dit als een signaal op kunnen vatten, vindt Van IJssel.

Ideaal humanisme
Uit het onderzoek blijkt dat zowel spiritueel georiënteerde humanisten als humanisten die niet zoveel op hebben met de term, er wel vergelijkbare ideeën op nahouden over hoe het ‘ideale humanisme’ eruit ziet. Zo wordt ‘vrijheid van bewustzijn’ – iedereen respecteren in zijn of haar ideeën en ervaringen – door alle respondenten als heel humanistisch ervaren.

“Zo zouden humanisten ook wat meer naar elkaar toe moeten zijn”, stelt Van IJssel, die geschrokken is van de ‘dogmatische’ reacties op bijvoorbeeld de instelling van de leerstoel Bijzondere ervaringen en het interview met de nieuwe UvH-rector Hans Alma op Human.nl. 

Gebrek aan rituelen
Een ander signaal dat uit het onderzoek naar voren komt is dat relatief veel raadslieden (40 procent) aangeven gezamenlijk beleefde humanistische verhalen, rituelen en visies te missen.

‘Daar hebben humanisten het niet zo over’ ligt vanaf eind juli in de winkel voor 35 euro. Het boek is nu al direct bestelbaar bij de auteur voor 30 euro via S.vanIJssel@uvh.nl

Op de foto: Suzette van IJssel

Bron: Redactie Human.nl