3 nieuwe leden in 2020

3 nieuwe leden in 2020

3 nieuwe leden in 2020

Het afgelopen jaar mochten we bij de Humanistische Alliantie maar liefst 3 nieuwe leden verwelkomen. Zowel Stichting Humanitas Rotterdam, Vrijzinnigen NL en Het Apostolisch Genootschap hebben zich verbonden aan de groeiende humanistische gemeenschap.

De Humanistische Alliantie is blij dat we hiermee zowel ons praktische als ons levensbeschouwelijke humanisme verbreden en versterken. De alliantie heeft nu in totaal 30 lidorganisaties.

Voorwaarde voor een organisatie om lid te worden is dat ze hun activiteiten omschrijven als gedreven door humanistische waarden en daarbij de Amsterdam Verklaring ondertekenen.