Het failliet van de Nederlandse Verlichting

Het failliet van de Nederlandse Verlichting

Het failliet van de Nederlandse Verlichting

De Patriottenbeweging, gebaseerd op de Nederlandse Radicale Verlichting, is volgens professor Jonathan Israel van cruciaal belang voor ons begrip van de westerse Verlichting. 

Dat stelt hij in zijn lezing ‘In strijd met Spinoza. Het failliet van de Nederlandse Verlichting’, die hij ter afscheid van zijn fellowship bij de Koninklijke Bibliotheek hield op 21 juni. De voordracht is nu te beluisteren via Internetradio Human.nl

Israel is hoogleraar vroegmoderne geschiedenis, waaronder Nederlandse, aan Princeton University (VS). Hij stelt in zijn lezing dat de Patriottenbeweging (1779-1795) de eerste en enige grote Europese democratische massabeweging is die voorafging aan de Franse Revolutie. 

Deze beweging, gebaseerd op de Nederlandse Radicale Verlichting, is volgens Israel van cruciaal belang voor ons begrip van de westerse Verlichting als geheel en geeft de achttiende-eeuwse Nederlandse geschiedenis een centrale rol in de geschiedenis van het Westen.

Bron: Koninklijke Bibliotheek