‘Hoog tijd voor een gezondheidspolitie’

‘Hoog tijd voor een gezondheidspolitie’

‘Hoog tijd voor een gezondheidspolitie’

Wanneer het in wijde kringen bekend is dat een aantal homoseksuelen actief op zoek is naar een hiv-besmetting, is het snel gedaan met de solidariteit. Voer daarom een gezondheidspolitie in.

Dat zegt ethicus Alexander von Schmid vandaag in zijn opiniebijdrage in Trouw

Bugchasing
Hij stelt dat de solidariteit tegenover homoseksuelen al tanende is, getuige het toenemende tegen homoseksuelen gerichte geweld van de laatste tijd. ‘Wil men de solidariteit met mensen met het hiv-virus in stand houden dan moet bugchasing (het zich bewust laten besmetten met hiv, red.) in morele zin ten scherpste veroordeeld worden. Daar ligt ook een taak voor het COC.’

Het verschijnsel van bugchasing moet minder aantrekkelijk worden gemaakt met negatieve financiële prikkels. Zo denkt de ethicus aan het vragen van een zeer forse eigen bijdrage voor hiv-remmers in het geval mensen bewust besmet zijn geraakt. 

Darkrooms sluiten
Verder moeten cafés met darkrooms worden gesloten, omdat het risico op hiv-besmetting daar onaanvaardbaar hoog is. ‘Zwembaden met slechts een klein risico op legionella-besmetting worden al gesloten, en terecht.’ Wan de overheid moet de volksgezondheid bewaken, vindt Von Schmid: ‘Het gaat hier niet om zedenpolitie maar om gezondheidspolitie. En die hebben we kennelijk hard nodig.’

Bron: Trouw