Humanitas Onder Dak regelt Social Inclusion Games Netherlands

Humanitas Onder Dak regelt Social Inclusion Games Netherlands

Humanitas Onder Dak regelt Social Inclusion Games Netherlands

Vorig jaar werden de Social Inclusion Games Netherlands 2018 in Enschede gehouden. Een geweldig evenement waar meer dan 1700 internationale deelnemers aan mee hebben gedaan!

Humanitas Onder Dak heeft ervoor gezorgd dat Stichting Social Inclusion Games Netherlands (SIGN) de games voor de tweede keer heeft georganiseerd. Hoe heeft ze dat gedaan? Door een Europese subsidie aan te vragen in het kader van het Erasmus Plus Sport Programma. Zonder deze subsidie van een kleine € 500.000 euro had SIGN2018 niet georganiseerd kunnen worden.

Inmiddels is het hele subsidietraject met de Europese Commissie afgerond en heeft SIGN haar rapportcijfer gekregen: 90 van de 100 punten zijn toegekend. Volgens het jury/beoordelingsrapport van de Europese Commissie: “De organisatie is in staat geweest om een grote impact te maken op het leven van deelnemers en iedereen die erbij betrokken was”. SIGN2018 is hiermee in zijn geheel (inhoudelijk, organisatorisch en financieel) een heel mooi voorbeeld voor een evenement waarin Inclusie centraal staat met sport als middel.

Uit alle rapportages blijkt dat investeren in mensen op deze manier, vanuit een positieve grondhouding met oprechte interesse in elkaar, de moeite waard is. Het brengt mensen tot elkaar, haalt verschillen tussen mensen weg en leidt tot werkelijk meedoen! Ik wil op deze plek dan ook niet onvermeld laten dat dankzij SIGN2018 buren, wijkbewoners, Twentenaren, 23 sportclubs, gemeenten, provincie, 130 vrijwilligers, het bedrijfsleven, 27 sponsoren en meer dan 1700 deelnemers met 35 nationaliteiten met elkaar een fantastische week hebben beleefd.
Om het met een quote van een deelnemer te zeggen: “Ik heb mij deze week mens gevoeld en niet gedacht aan al mijn sores, ik was welkom zoals ik ben”.

Kortom, SIGN2018 is een event om met trots op terug te kijken!  Sport is hiervoor een bewezen middel, dat zeer effectief is.

Kijk voor meer informatie op www.sign2018.eu

Bron: Humanitas Onder Dak