‘Laat mensen zelf hun identiteit bepalen’

‘Laat mensen zelf hun identiteit bepalen’

‘Laat mensen zelf hun identiteit bepalen’

D66 wil dat het kabinet een andere methode hanteert om de omvang van bevolkingsgroepen vast te stellen. Door de huidige methode ontstaat ongelijke behandeling, zoals bij de verdeling van de zendtijd voor de omroepen.

De partij wil dat mensen zelf kunnen beslissen over hun identiteit. Nu is het nog zo dat iemand als moslim wordt meegeteld, als de ouders in een islamitisch land zijn geboren. Ook als iemand afstand neemt van zijn geloof blijft hij meetellen, waardoor het volgens D66-fractievoorzitter Pechtold lijkt alsof er heel veel moslims in Nederland wonen. Eerder al vroeg de partij het kabinet om de wijze waarop christenen in ons land worden geteld te wijzigen. 

Verdeling zendtijd ongelijk
Bij de verdeling van zendtijd voor omroepen krijgen orthodoxe gemeenschappen door de huidige registratiemethode een onevenredig deel van de zendtijd. D66 stelt dat levensbeschouwingen als het atheïsme en het humanisme door het ontbreken van een orthodoxie en een organisatie – een kerk – een achtergestelde positie hebben. Daarom is er sprake van een ongelijke behandeling van verschillende levensbeschouwingen in Nederland, stelt de partij.

Pechtold: "Mensen moeten ervoor kunnen kiezen om moslim of christen te zijn, maar ze moeten ook zelf – als individu – kunnen besluiten om een andere identiteit aan te nemen, bijvoorbeeld die van atheïst. D66 is tegen het groepsdenken dat achter de huidige registratiemethode schuil gaat. Bovendien is afvalligheid een fundamenteel recht dat vastligt in het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens." 

Geen ondeelbare identiteit
Ook op andere manieren doet het kabinetsbeleid geen recht aan de werkelijkheid, stelt de partij. De suggestie achter het stelsel is dat iedereen één ondeelbare identiteit heeft, terwijl de meeste mensen een complexe identiteit hebben. In werkelijkheid voelen mensen zich bijvoorbeeld liberale moslim en humanist tegelijk.

Op die manier, stelt D66, volgt de Nederlandse overheid met het huidige beleid orthodoxe geloofsstromingen die de keuze of iemand tot een bepaald geloof behoort, leggen bij de geloofsgemeenschap en niet bij het individu. 

Nieuwe registratiemethode
Uit navraag blijkt dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de huidige registratiemethode ook ontoereikend vindt. Het CBS zal zich in het najaar oriënteren op een nieuwe wijze van telling van moslims. 

Op de foto: D66-fractievoorzitter Alexander Pechtold

Bron: Redactie Human.nl