Nieuwe UvH-rector Hans Alma: ‘Halsstarrigheid is onhumanistisch’

Nieuwe UvH-rector Hans Alma: ‘Halsstarrigheid is onhumanistisch’

Nieuwe UvH-rector Hans Alma: ‘Halsstarrigheid is onhumanistisch’

Hoogleraar Psychologie en zingeving Hans Alma is per 1 juli rector magnificus aan de Universiteit voor Humanistiek. Met deze benoeming is zij de eerste vrouwelijke rector aan een universiteit in Nederland.

Hans Alma (1962) is de opvolger van prof. dr. Ilja Maso. Ze wordt benoemd voor een termijn van drie jaar. Sinds 2003 is Alma verbonden aan de UvH. Aandachtsgebieden in haar onderzoek zijn ‘de rol van verbeelding in identiteitsontwikkeling en zingeving’ en ‘de existentiële dimensie van kunst’. In de bachelor geeft ze onderwijs in spiritualiteit en in de master over de psychologische aspecten van geestelijke begeleiding.

Hoe vindt u het om de eerste vrouwelijke rector van Nederland te zijn?
“Ik ben daar ambivalent over. Ik vind het goed dat dit gebeurt, vooral op een universiteit met zoveel vrouwelijke studenten. De berichtgeving over het ‘glazen plafond’ heeft ook een rol gespeeld in mijn keuze om het rectorschap te aanvaarden. Tegelijkertijd merk ik dat het nog duidelijk ongewoon is om als vrouw zo’n positie te bekleden, terwijl het normaal zou moeten zijn.”

Wat zijn uw ambities voor de komende jaren?
“Na een periode waarin we veel moesten investeren in het bachelor-mastersysteem, is de UvH nu toe aan het werken aan haar zichtbaarheid. Ik vind dat onze expertise zichtbaar moet zijn bij andere onderwijs- en onderzoeksinstellingen, de media en in publieke debatten. We moeten de urgentie voelen om wat te doen met actuele thema’s, zoals de discussie over ‘betutteling’ door het huidige kabinet of de rapporten over religie en levensbeschouwing, een humaan ouderenbeleid of zingeving in organisaties. Ook vind ik het belangrijk om de contacten met andere humanistische organisaties te verdiepen en bij hen onderzoeksprojecten uit te voeren.”

Rond het instellen van een leerstoel Bijzondere ervaringen is nogal wat commotie ontstaan. Wat vindt u daarvan?
“Ik maak me zorgen om het dogmatisme waarmee sommigen afwijzend reageren. Er is niet één waarheid die er alleen mag zijn. Die leerstoel verdient een plek omdat mensen nou eenmaal bijzondere ervaringen hebben – op religieus, spiritueel en paranormaal gebied. Zelf heb ik ze nooit gehad. Ik ben overtuigd agnost en heb niets met paranormaliteit. Maar ik vind het wel boeiend dat mensen zulke ervaringen hebben en daaraan een plek moeten zien te geven in hun leven. En ik vind het zorgelijk dat anderen daarmee op de loop gaan: er wordt veel geld verdiend aan de goedgelovigheid van mensen. Het kritisch vermogen op het gebied van zingeving stimuleren vind ik een van onze opdrachten.”

Wat is voor u het belang van humanisme?
"Humanisme is voor mij verantwoordelijkheid nemen voor vormgeving van het menselijk bestaan. Dat doe je in voortdurende dialoog met mensen die daar invulling aan geven. Humanisme biedt een platform aan mensen die waarden als respect, vrijheid, solidariteit en autonomie belangrijk vinden. We geven daar allemaal op een verschillende manier vorm aan.
Laat het humanisme daarom vooral een platform zijn om daarover, met die verscheidenheid, gesprekken te blijven voeren. Als daar al bij voorbaat halsstarrig over wordt gedaan, vind ik dat onhumanistisch. Ik sta kritisch tegenover religies als instituut. Humanisten moeten kritisch zijn maar oppassen met zeggen: wij weten het beter. Want dan worden ze zelf ook zo’n instituut.”

Op de foto: Hans Alma

Bron: Redactie Human.nl