Over Ons

De Humanistische Alliantie (RSIN/fiscaalnummer 8106.06.215, KvK nummer 30178908) is een vereniging van humanistische organisaties. Tot de direct georganiseerde achterban behoren leden, medewerkers, en vrijwilligers. De totale ongeorganiseerde achterban telt volgens onafhankelijk onderzoek minstens 1,5 miljoen ‘humanisten’, waaronder atheïsten, agnosten, vrijdenkers, en religieus humanisten.

De lidorganisaties bieden – vanuit een maatschappijkritische houding en humane waarden – alternatieven voor sociale vragen, in de vorm van visies, acties en praktische diensten.

Het bestuur van de Alliantie

De Humanistische Alliantie wordt bestuurd door een bestuur en een Algemene Ledenvergadering. In het bestuur zitten bestuurders van de zes grote lidorganisaties en roulerende leden. In de algemene vergadering zitten de directeuren en voorzitters van alle aangesloten leden. Alle bestuursleden zijn onbezoldigd.

Voorzitter: Robbert Bodegraven (directeur Humanistisch Verbond)

Penningmeester: belegd bij Humanitas

Secretaris: Mark Bos (directeur HVO Primair)

Alg. bestuurslid: Willemien van Aalst (directeur/hoofdredacteur Human)

Alg. bestuurslid: Edwin Huizing (directeur Hivos)

Alg. bestuurslid: Joke van Saane (rector Universiteit voor Humanstiek)

Alg. bestuurslid: Lucienne Kelfkens (interimdirecteur Humanitas)

Humanistische-Alliantie_Jaarrekening-2020

ANBI formulier

Het Alliantiebureau

Het Alliantiebureau is het aanspreekpunt voor de in de Alliantie verenigde organisaties. Het bureau levert de leden kennisdiensten, communicatieve diensten en webredactie, netwerkdiensten en coördinatie. Ook ondersteunt het bureau het dagelijks bestuur, het bestuur en de algemene vergadering.

Het bureau organiseert met medewerking van leden de Alliantie evenementen zoals het Mag het Licht Aan Festival.

Het bureau ondersteunt en adviseert de voorzitter, het bestuur en de ledenvergadering van de Humanistische Alliantie.

Het bureau organiseert en leidt projecten, werkgroepen en netwerken van medewerkers van alliantieleden. Ook verzorgt het bureau de administratie en het financieel beheer van de Humanistische Alliantie.

Op de hoogte blijven

De Humanistische Alliantie is online te vinden in de Facebook groep (voor medewerkers van geallieerde organisaties).

Er is ook een LinkedIN Groep van de Humanistische Alliantie.

De Humanistische Alliantie heeft ook een digitale nieuwsbrief, bestemd voor medewerkers en bestuurders van de lidorganisaties van de Alliantie. Klik hier om u aan te melden en op de hoogte te blijven van het laatste humanistische nieuws.

Verder kunt u altijd contact opnemen met de netwerkmanager van de Alliantie via info@humanistischverbond.nl