Platform Groen Humanisme: ‘Leg meer verband met natuur’

Platform Groen Humanisme: ‘Leg meer verband met natuur’

Platform Groen Humanisme: ‘Leg meer verband met natuur’

Het nieuwe Platform Voor Groen Humanisme riep vandaag op het Wereldhumanismefestival bezoekers op mee te denken over een groener humanisme. "Het humanisme heeft natuur en milieu links laten liggen."
 
Veel humanisten leven heel bewust en ecologisch verantwoord. Maar dat verbinden met het humanisme, lijkt niet vaak te gebeuren. Het Tijdschrift voor Humanistiek constateerde in zijn nummer van april/mei dat het humanisme een achterstand moet wegwerken ten aanzien van natuur en milieu.

De initiatiefnemers van het gloednieuwe Platform Groen Humanisme, waaronder hoogleraar Kunneman, vroegen tijdens een drukbezochte workshop op het Wereldhumanismefestival de deelnemers hoe die achterstand kan worden weggewerkt en wat de taak van het platform moet zijn. 

Doorlichten op ‘groengehalte’
Daarop volgden veel suggesties om mensen praktische tips mee te geven, zoals meer thuis werken en het openbaar vervoer verbeteren. Ook werd gesuggereerd dat de humanistische organisaties moeten worden doorgelicht op hun ‘groengehalte’.

Maar ook moet het platform morele dilemma’s behandelen. Hoe voorkom je dat je handelt uit schuldgevoel? En hoe kan scholing een bijdrage leveren aan verandering van levensstijl? Wat is onze verhouding en verantwoordelijkheid ten aanzien van het Zuiden, en andersom? 

Wereldburgerschap
Kunneman, hoogleraar Sociale en politieke filosofie aan de Universiteit voor Humanistiek: “Humanisten hebben zich veel te lang op de mens gericht, zonder echt aan natuur en milieu te denken. Maar de rol van de mens is hierin juist heel groot. Humanisme kan op dit gebied veel betekenen. Kijk naar onze kennis over onderwerpen als duurzaamheid, wereldburgerschap, levenskunst en opvoeding.”

Het Platform Voor Groen Humanisme vroeg op het Wereldhumanismefestival steun van deelnemers bij het verder uitwerken van zijn plannen. Binnenkort presenteert het zich op een speciale pagina van Human.nl.

Op de foto: Harry Kunneman, in een T-shirt van het Hivos Klimaatfonds, tijdens het Wereldhumanismefestival.

Bron: Redactie Human.nl